Section image

Lund

Wihlborgs kontor i Lund hittar du i Betahuset på Ideon. Scheelevägen 17 är gatuadressen. Välkommen in!

Lund – den tusenåriga lärdomsstaden. Men trots sin höga ålder, är staden kanske piggare än någonsin.

Här finns ett närmast oslagbart klimat för företagande och innovation, som hjälpt Lund att positionera sig som ett ledande centrum för nyskapande forskning och industri – på en internationell arena. Framtidssatsningarna har aldrig varit ambitiösare, investeringarna aldrig större. Såväl kommunen som universitetet och privata aktörer engagerar sig i en rad betydelsefulla projekt som kommer att bära Lund och hela regionen långt in i framtiden.

Wihlborgs äger idag 27 fastigheter i Lund, alla på strategiskt utvalda delmarknader med tydlig lundaprofil – Ideon Science Park, Gastelyckan, Centrum och Väster. Det sammanlagda värdet är 4,5 miljarder kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 206 000 kvadratmeter. Hyresvärdet är 400 miljoner kronor per år varav vi har kontrakterade intäkter på 350 miljoner.

 

Sidan uppdaterad 2014-07-07

xltw%tzEnpntwtl6wl}%s%szyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp