Section image

Fastigheter

Våra fastigheter – alltid på attraktivt läge

Wihlborgs fastighetsbestånd består helt av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, närmare bestämt på utvalda delmarknader i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Med ”utvalda delmarknader” menar vi attraktiva stadsdelar, men också stadsdelar vars utveckling vi vill bidra till och som vi är övertygade om kommer att bli attraktiva centra för företag framöver. Ett exempel på en sådan stadsdel där vi är stolta över vårt bidrag, är Dockan i Malmö. Det som tidigare varit ett tämligen statiskt industriområde, inhyser idag företag som Mercedes-Benz, TeliaSonera, ÅF och Sveriges Television för att nämna några, i en levande och modern miljö där modernt företagande är granne med modernt boende.

Största delen, 76 procent av hyresvärdet, är kontors- och butiksfastigheter, följt av industri- och lagerfastigheter som representerar 24 procent. Wihlborgs äger totalt 271 fastigheter, varav 12 med tomträtt, och den sammanlagda uthyrningsbara ytan är ca 1 555 000 kvm. 90 procent av dom är uthyrda.
 

Fastighetsförteckning

Hela vår fastighetsförteckning i excelformat

 

Sidan uppdaterad 2014-07-07

xltw%tzEwpyyl}%t6uzy%s%szyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzE%tszxl%s6m}lslrpyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEnpntwtl6wl}%s%szyK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEq-n;-mA}ylxy6pq%tp}ylxyK%wtswmz}r%s6ovxltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp