Vi växer där det växer som mest

Vårt fastighetsbestånd finns i Öresundsregionen, närmare bestämt i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Wihlborgs fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen på utvalda delmarknader. Med ”utvalda delmarknader” menar vi attraktiva stadsdelar, men också stadsdelar vars utveckling vi vill bidra till och som vi är övertygade om kommer att bli attraktiva centra för företag framöver.

Per den 30 september 2015 har Wihlborgs totalt 270 fastigheter i Öresundsregionen med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 1 632 000 kvm. Det redovisade värdet uppgår till 26,7 miljarder och hyresvärdet till 2,2 miljarder. Största delen, 72 procent av hyresvärdet, är kontors- och butiksfastigheter, följt av industri- och lagerfastigheter som representerar 23 procent. Resterande 5 procent är hänförligt till projekt/mark.

I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande kommersiella fastighetsbolaget.

Fastighetsförteckning i excelformat

Bild på Lennart Jönsson
Lennart Jönsson Regionchef Wihlborgs Malmö 040-690 57 35

Malmö

Wihlborgs fastigheter i Malmö finns i Västra Hamnen (Dockan), Centrum, Fosie och Limhamn samt Norra Hamnen och Arlöv. Totalt har vi 122 fastigheter här och 721 000 kvm.

Lund

I Lund finns våra fastigheter i Centrum, på Ideon och Gastelyckan. Vi har 27 hus fördelat på 206 000 kvm.

Helsingborg

I Helsingborg har vi 101 fastigheter i Centrum, på Berga och Söder. Ytan är 532 000 kvm.

Köpenhamn

Köpenhamn har 20 hus med en uthyrningsbar yta om 174 000 kvm. Beståndet finns i Herlev och Ballerup i västra delen av Storköpenhamn.

Bild på Cecilia Larsson
Cecilia Larsson Regionchef Wihlborgs Lund 040-690 57 61
Bild på Max Alsborn
Max Alsborn Fastighetschef Wihlborgs Helsingborg 042-490 46 08