Nyhamnen

Nu är det dags för ännu ett gammalt industriområde i Malmö att bli till en grön och attraktiv stadsdel: Nyhamnen. Här finns Wihlborgs med och skapar ännu en spännande del i det nya Malmö.

Nyhamnen är det område som ligger norr om Centralstationen i Malmö och sträcker sig ut till Västkustvägens början i öster och inkluderar Posthusplatsen, Ångbåtsbron, Stockholmskajen och Frihamnskajen.

Helt ny stadsdel

Närheten till centrum och centralstationen gör att Nyhamnsområdet ibland kallas Södra Sveriges mest centrala plats. Malmö stad har stora ambitioner för området som ska bli en tät, grön och blandad stadsdel. Här skapas 6 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser samt skolor, förskolor och parker. Gång- och cykelbroar över bangården planeras för att binda samman Nyhamnen med övriga delar av centrum och en gångbro ska på sikt ge direkt förbindelse till tågperrongerna.

Wihlborgs i Nyhamnen

Ett par hundra meter från centralstationen har Wihlborgs under 2017 byggt kvarteret Sirius med 7 000 kvadratmeter toppmoderna, flexibla kontor7. Wihlborgs äger sedan tidigare bland annat Slagthuset, Magasinet på Hans Michelsensgatan, Kolga 4 på Jörgen Kocksgatan samt Östersjön, Söderhavet och Polstjärnan 1 och 2 längs Carlsgatan.

Carlsgatan 14A, 211 20 Malmö, Sverige