Kranen 2 - etapp 2, Malmö

Wihlborgs bygger om 3 700 kvm i Kranen 2 i Dockan till Region Skåne som kommer driva Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och Logopedmottagning i lokalerna.

Lokaler till Region Skåne

En del av fastigheten Kranen 2 på Östra Varvsgatan byggdes 2018 om till Malmö universitet som bedriver polisutbildning i lokalerna. Nu kommer man bygga om 4 621 kvm i en annan del av fastigheten till Region Skåne. Lokalerna kommer användas till Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och Logopedmottagning.

Den förstnämnda erbjuder bl.a. assisterad befruktning och provrörsbefruktning som öppenmottagningar med verksamhet sex dagar i veckan, samt kvällstid. Vad gäller logopedverksamheten bedriver den tal- och hörselvård. De båda verksamheterna kommer flytta från Sjukhusområdet i Malmö till lokalerna i Dockan.

Bidrar till samhällsutvecklingen och stadsbilden i Dockan

Området Dockan med småbåtshamnen och den fantastiska utsikten över hamninloppet och Öresund gör Dockan till ett Malmös mest eftertraktade områden för kontor och bostäder. Blandningen av företag, boende och näringsliv gör Dockan till en levande stadsdel i det nya Malmö och ombyggnaden av Kranen 2 med polisutbildningen och Region Skånes verksamheter tillför ännu mer liv i området. 

Kranen2 2

Projektfakta

Fastighet: Kranen 2
Lokalarea: 3 700 kvm

Byggstart: Q3 2020
Inflyttning: Q4 2021

Arkitekt: Nyqvist & Morän Arkitekter AB
Entreprenör bygg: Thage i Skåne AB
Entreprenör ventilation: Klimatreglering AB
Entreprenör rör: AB Arildssons Rör
Entreprenör el: El fast AB

Bild på Peter Olsson
Peter Olsson
Fastighetschef
Malmö
Bild på Cacke Larsson
Cacke Larsson
Projektledare
Malmö