Raffinaderiet 3, Lund

På Raffinaderiet 3, intill Lunds centralstation, planerar vi för om- och nybyggnad av 5 800 m² där vi skapar moderna arbetsplatser med en industriell känsla och omtanke om historien.

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns idag en äldre fastighet om 4 900 m² som inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021 gör vi en total ombyggnad av fastigheten och tillför även en ny huskropp med 900 m² som länkas samman med den befintliga fastigheten. Totalt skapar vi 5 800 m² moderna och miljöcertifierade kontorsytor.

Historik

Raffinaderiet 3 har en lång historia och består av flera olika byggnader som byggdes under perioden 1888-1907 för sockerraffinaderiet. Här fanns allt från själva raffinaderiprocessen till  ångpannehus, smedja, tunnbinderi och bostäder för raffinaderiets högre chefer. Sedan sockerfabriken lades ner 1913 har fastigheten bland annat inrymt regemente, textilindustri, metallsvarveri, bokbinderi, verkstäder, kursverksamhet och kontorslokaler.

Gestaltning

Delar av fastigheten är k-märkt och vi lägger stor vikt vid att bevara, återskapa och återspegla de historiska värdena i både arkitektur och materialval.

Fasaderna kommer att utformas med återbrukstegel, tidstypiska fönster och materialval som patinerad mässing och stål. Även interiört knyter materialvalen an till fastighetens industrihistoria.

Kontor med unik karaktär

Fastighetens planlösningar gör att lokalerna passar bra för mindre och medelstora företag som söker moderna kontor med en unik karaktär och ett historiskt arv. Läget intill Lunds centralstation skapar dessutom förutsättningar för ett smidigt och hållbart resande för både medarbetare och besökare.

Läs mer om Raffinaderiet här.

Raffinaderiet 3

Projektfakta

Fastighet: Raffinaderiet 3, Lund
Lokalarea (LOA): 5 800 m²
Miljöklass: Miljöbyggnad, nivå ej beslutad

Byggstart: prel Q1 2021
Inflyttning: prel Q2 2022

Arkitekt: Kamikaze Arkitekter

Bild på Louise Ahnelöv
Louise Ahnelöv
Fastighetschef
Lund
Bild på Helena Pålsson
Helena Pålsson
Projektledare
Lund