Posthornet, Lund

I Posthornet gör vi plats för ny arbetsglädje mitt i Lund. Här skapar vi ett kvarter som blir en modern tolkning av ett traditionellt stenstadskvarter. Här finns ­arbetsplatser och boende tätt ihop och en liten gårdsficka eller ”pocket park”, där man kan mötas. Områdets utformning och den nya gång- och cykelbron över järnvägen skapar ett naturligt flöde av människor som ger liv åt området.

Moderna och flexibla kontorslokaler centralt i Lund

Posthornet i Lund är det första stora tillskottet av centrala, moderna kontorslokaler på många år. Fastigheten, som ligger alldeles intill Lunds central och granne med kommun­huset Kristallenkommer kommer sammanlagt att rymma 600 arbetsplatser.

Husets namn – Posthornet – och deras utformning anspelar på platsens historia; här fanns tidigare en postterminal. Fastigheten på 6-7 våningar är ritad av arkitektbyrån Tengbom och möter upp den stora efterfrågan på nya flexibla och moderna kontorslokaler i centrala Lund. Det nya kvarteret får en direktkontakt med stationen och centrum via den nya cykel- och gångbron över spåren. Kontoren får ett bra skyltläge och området kommer upplevas tillgängligt, tryggt, attraktivt att vistas i och röra sig igenom.

Skapar liv åt det centrala området

Även själva kvarterets utformning kommer att sammanlänkas med omgivningen, skapa halvprivata och offentliga rum, samt tillåta en naturlig genomströmning som skapar liv åt området. Entréerna till området kommer att få en omsorgsfull utformning med ett tydligt blickfång och markör över stadens expansion väster om spåren.

Projektfakta

Fastighet: Posthornet 1
Lokalarea: Ca 11 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Byggstart: Q1 2016
Inflyttning:
Q2 2018
Hyresgäster: Folktandvården Skåne, Avensia, Trivector m.fl.

Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Peab

Bild på Louise Ahnelöv
Louise Ahnelöv Fastighetschef Wihlborgs Lund 046-590 62 91
Bild på Henrik Strelert
Henrik Strelert Förvaltare Wihlborgs Lund 046-590 62 88