Posthornet, Lund

Vårt nya projekt Posthornet i Lund är det första stora tillskottet av centrala, moderna kontorslokaler på många år. Fastigheten, som ligger centralt i Lund, kommer att rymma 600 arbetsplatser.

Modernt kontor med flexibla kontorslokaler centralt i Lund

På Fabriksgatan 2 i området Sockerbruket, ritar arkitektbyrån Tengbom ett modernt kontor på 6-7 våningsplan. Fastigheten kommer att möta upp den stora efterfrågan på nya flexibla kontorslokaler i centrala Lund. I detaljplanen ingår även en bostadsdel på 6 000 kvm, underjordiskt garage och butiker på gatunivå.

Det nya kvarteret får en direktkontakt med stationen och centrum via den nya cykel- och gångbron över spåren. Kontoren får ett bra skyltläge och området kommer upplevas tillgängligt, tryggt, attraktivt att vistas i och röra sig igenom.

Skapar liv åt det centrala området

Även själva kvarterets utformning kommer att sammanlänkas med omgivningen, skapa halvprivata och offentliga rum, samt tillåta en naturlig genomströmning som skapar liv åt området. Entréerna till området kommer att få en omsorgsfull utformning med ett tydligt blickfång och markör över stadens expansion väster om spåren.

Projektfakta

Fastighet: Posthornet 1
Lokalarea: Ca 11 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Byggstart: Q1 2016
Inflyttning:
Q1 2018
Hyresgäster:Folktandvården Skåne, Avensia, Trivector m.fl.

Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Peab

Bild på Rickard Berlin
Rickard Berlin Projektledare Wihlborgs Malmö 040-690 57 30