Posthornet 1, etapp 2, Lund

I kvarteret Posthornet planerar vi nu för en andra etapp med ännu ett tillskott av centrala och moderna kontorslokaler i centrala Lund.  Här har vi de senaste åren gjort rum för mer arbetsglädje, både med kontorshuset Posthornet som stod klart i slutet av 2018 och Sockerbiten (Raffinaderiet 5) som stod klart i slutet av 2019.

En varierande gestaltning med spännande fasad

I vårt andra projekt på fastigheten Posthornet 1 har vi möjlighet att skapa ytterligare en kontorsfastighet i Sockerbruksområdet. Utseendemässigt får fastigheten en varierande gestaltning och en spännande fasad med olika utseenden och en höjd som skiftar mellan tre och sju våningar. Som allra högst blir huset i det nordöstra hörnet ut mot spårområdet och som lägst blir huset ut mot Sockertorget. Hörnet mot Sockertorget samt det sydvästra hörnet, som är riktat mot det befintliga kontorshuset Posthornet, kommer få en levande bottenvåning med lokaler avsedda för handel eller restaurang. Entrépartier som löper längs med hela fasaden mot Sockerkokaregatan men även mot Fabriksgatan och Bruksgatan skapar en närhet till förbipasserande utanför. 

Mer liv åt det centrala området i Lund

Det nya kvarteret är i direktkontakt med stationen och centrum via den nya cykel- och gångbron över spåren. Kontoren har ett bra skyltläge och området är tillgängligt, tryggt och attraktivt att vistas i och röra sig igenom. Även själva kvarterets utformning är sammanlänkat med omgivningen, där vi skapat halvprivata och offentliga rum och en naturlig genomströmning som skapar liv åt området.

Posthornet etapp 2 Exteriör - Sockertorget

Projektfakta

Fastighet: Posthornet 1
Lokalarea: 9 750 kvm
Miljöklass: Miljöcertifiering Guld

Byggstart: prel Q2/Q3 - 2021
Inflyttning: prel Q2/Q3 - 2023

Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB
Entreprenör: 
Ej upphandlat

Bild på Rickard Berlin
Rickard Berlin
Projektledare
Malmö
Bild på Louise Ahnelöv
Louise Ahnelöv
Fastighetschef
Lund