Max IV, Lund

I juni 2015 lämnade Fastighets AB ML4, som ägs gemensamt av Peab och Wihlborgs, över nyckeln till Max IV-anläggningen till Lunds universitet. Nu pågår slutinstallation och driftsättning av accelerator, lagringsringar och strålrör. Parallellt med installationerna byggs nu anläggningen ut med en tillbyggnad på cirka 3 700 kvadratmeter.

Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna

Max IV är Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning och invigs i juni 2016.

Tillbyggnaden som görs nu ger ytterligare kontorsytor och en utökning av experimenthallen. Hyresgäst för hela MaxIV är Lunds universitet som tecknat ett tjugofemårigt hyreskontrakt.

MaxIV - Ett nationellt laboratorium

Max IV är ett nationellt laboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. Laboratoriet har världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och kan användas av forskare från hela världen. Fullt utbyggt kommer Max IV årligen att kunna ta emot mer än 2 000 forskare inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

Max IV har en stor betydelse för regionen, och tack vare denna satsning växer en helt ny stadsdel fram i norra Lund. Fullt utbyggt väntas runt 50 000 personer att arbeta och bo i området som även innefattar forskningsanläggningen ESS och Science Village med forskarbostäder, besökscentrum m.m.

Läs mer om Max IV-laboratoriet

 

Projektfakta

Fastighet: MaxIV
Bruttoarea (BTA): Totalt ca 50 000 BTA

Miljöklass: GreenBuilding, Miljöbyggnad Guld, BREEAM SE Outstanding

Inflyttning: Q2 2015 (tillbyggnad Q3 2016)
Hyresgäst: Lunds universitet

Arkitekt: FOJAB
Entreprenör: Peab

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren Projekt/Utvecklingschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 95