Framtidens kontor vid Ideontorget

Under hösten 2020 öppnar den nya spårvägen mellan Lund central och Brunnshög. Mitt på Ideon, vid hållplatsen Ideontorget, bygger vi ett innovativt kontorshus där smart teknik, människors välmående och ett brett serviceutbud är i fokus.

Ideontorget blir ett kommunikationsnära centrum och en attraktiv mötesplats för hela Ideon. Här planerar vi för moderna arbetsplatser och önskar skapa en stadsdel som är levande över hela dygnet.


Zenit Modellfoto (004)

Nya innovationsmöjligheter

Genom utvecklingen av kontorshuset Ideontorget skapar vi nya innovationsmiljöer och arbetsplatser alldeles intill den nya hållplatsen. Här ger vi er chansen att påverka och anpassa er framtida arbetsmiljö. Vi erbjuder både möjligheten att skapa stora funktionella ytor och små spännande lokaler. Sammantaget kan vi skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser mitt på Ideon. 


Hållplats Ideontorget

Tack vare spårvägen som byggs mellan Lunds central och Brunnshög kommer Ideon utvecklas till ett ännu större innovationsmecka. Mitt i hjärtat av Ideon Science Park skapas ett nytt centrum vid hållplatsen Ideontorget. Möjligheter skapas för nya företag att etablera sig här, men även de som redan har sin arbetsplats på området kommer dra nytta av de nya mötesplatser som skapas vid Ideontorget. Här kommer nya butiker, restauranger och service etableras och bidra till en levande torgkänsla.

Ideontorget EGA 2018-12-21

IdeonÖverblick-2.tif

Ideon Science Park

Ideon i Lund är en av Europas mest framgångsrika mötesplatser - en plats där forskning, kapital och entreprenörskap samlas. Här träffas några av världens smartaste personer för att utveckla framtiden. Ideon Science Park har mer än 35 års historia, med 400 företag och 10 000 energiska entreprenörer. Företag som Bosch, Sony, Volvo, Huawei, Texas instrument och Schneider Electrics planerar avdelningar och kontor här.


Byggnader som håller över tid

När vi bygger nya fastigheter bygger vi för framtiden. Vi jobbar med de bästa arkitekterna, satsar på gedigna material och smarta tekniska installationer. Vi skapar hus där du ska trivas och som fungerar bra under lång tid. Att bygga för framtiden innebär även att bygga hållbart. Därför miljöcertifierar vi alla nya fastigheter och det gäller självklart även Ideontorget, som kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Vi har även som ambition att bygga Ideontorget som ett klimatneutralt hus.

Miljöbyggnad

Vattentornet 2 MHC-7.tif

Hälsa och välmående

Ideontorget blir ett kontorshus där människornas hälsa och välmående sätts i fokus. Det innebär att vi skapar en miljö som får medarbetarna att må bra och prestera bättre. Ljus, belysning, inomhusluft, grönska och utformning som uppmuntrar till rörelse och gemenskap får framträdande roller. Ideontorget blir med andra ord ett hus där företag kan växa och där medarbetarna mår bra.


Vill du vara en del av Ideons nya innovationsmiljö?

Söker du nytt kontor på innovativa Ideonområdet? Här skapar vi attraktiva arbetsplatser på bästa kommunikationsläge.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Bild på Maria Öijer
Maria Öijer
Affärs- och områdesutvecklare
Lund
Bild på Maria Ivarsson
Maria Ivarsson
Regionchef
Lund