Polisen 5, Helsingborg

Helsingborgs tingsrätt utökar sin verksamhet efter kommande behov och bygger ut med 4 000 kvadratmeter. Parallellt med det gör man även en ombyggnad av 5 000 kvadratmeter i tingsrättens befintliga lokaler. Här ska det bli plats för den ökade mängden mål som de ska hantera bland annat genom tillgång till nya säkerhetssalar.

Tingsrättens tillbyggnad ger plats för nya utrymmen

Tingsrättens nuvarande lokaler finns i fastigheten Polisen 5 på Carl Krooks gata i centrala Helsingborg med utsikt över Knutpunkten, södra Helsingborg och kommande området Oceanhamnen. Sedan inflyttningen 2005 har tingsrättens behov förändrats och tillbyggnaden ska ge plats för både nya kontorsutrymmen och fler förhandlingssalar, bl.a. säkerhetssalar.

Tillbyggnaden stod klar i början av december 2018 och har uppförts i direkt anslutning till den befintliga byggnaden och är numera redo att tillträdas av allmänheten. När nu tillbyggnaden står färdig kommer ombyggnaden av den befintliga delen påbörjas och allting beräknas stå klart hösten 2019. Sammanlagt kommer man få 9736 kvm när allting är färdigt.

Bidrar till en utveckling av staden

I ett större sammanhang vill man bidra till en utveckling av staden och göra den södra stadsdelen i Helsingborg mer attraktiv. I den delen som vätter mot Malmöleden skapas också en mindre platsbildning, nästan som ett mindre torg. Där kommer det finnas plats för en butik eller en salladsbar eller någon annan mindre verksamhet.

Projektfakta

Fastighet: Polisen 5
Lokalarea (LOA): Nybyggnad av 4 000 kvm och ombyggnad av 5 000 kvm.
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld (tillbyggnaden)

Byggstart: Q4 2016
Inflyttning: Q4 2018
Hyresgäster: Helsingborgs Tingsrätt

Arkitekt: FOJAB
Entreprenör: Peab

Bild på Jan-Erik Johansson
Jan-Erik Johansson
Fastighetschef
Helsingborg
Bild på Christian Westerberg
Christian Westerberg
Projektledare
Helsingborg