Etapp 2

I den andra etappen av ombyggnaden ger vi Knutpunkten ytterligare ett lyft. Knutpunkten är Helsingborgs mest offentliga byggnad och det första som möter besökarna. Vår vision är att skapa ett nytt landmärke och en attraktiv mötesplats för framtiden som tydliggör stationens plats i staden.

En ny identitet

Mot Kungstorget bygger vi ut Knutpunkten och ger byggnaden en ny glasfasad med en modern och inbjudande gestaltning som ska fungera som ett öppet fönster mot staden. En diagonal fasadstruktur av tunna stålprofiler och glas återspeglar såväl historisk som modern stationsarkitektur.

Ny plats för arbetsglädje

Utbyggnaden mot Kungstorget ger plats för cirka 3 000 kvadratmeter nya kontorsytor för företag som värderar att finnas på bästa kommunikationsläge, mitt i city. De nya kontoren erbjuder er ljus och luftig miljö med en fantastisk utsikt över stadskärnan och Öresund. Våningsplanen präglas av en generös, öppen och varierad miljö och kan anpassas efter olika företags behov och arbetssätt. Den nya glasfasaden ramar in de nya kontoren på ett modernt och spännande sätt. 

Modernt kommunikationscentrum

Upprustningen av stationshuset fortsätter med målet att skapa en tryggare, modernare och mer bekväm miljö för de tiotusentals resenärer som strömmar genom Knutpunkten varje dygn.

Ett nytt vardagsrum

Mitt i byggnaden, på våningsplanet mellan arbetsplatserna och stationen, skapar vi ett nytt vardagsrum för Helsingborg. En ny matdestination förenar de olika funktionerna ger ett mervärde för alla, dag som kväll. Här ska finnas ett brett utbud av matupplevelser och miljöer som lockar till allt från spontanbesök och affärsluncher till njutningsfulla kvällar över en god bit mat tillsammans med vännerna. 

Ett nytt stadsrum

Även Kungstorget framför Knutpunkten görs om för att skapa rätt samspel med byggnadens nya fasad och flöden. Här vill vi skapa en trevligare och säkrare miljö för besökarna med ny cykelparkering, nya in- och utfarter, en ny taxizon – allt kombinerat med gröna inslag som skapar trivsel och en levande miljö. Plats för café eller kiosker bidrar också till att skapa ett inbjudande stadsrum för alla.

Tidplan

Andra etappen påbörjas under kvartal 1 2018 och planeras vara klar vid årsskiftet 2019/2020

etapp2_gränd_2.jpg