Etapp 2

I den andra etappen av ombyggnaden ger vi Knutpunkten ytterligare ett lyft. Knutpunkten är Helsingborgs mest offentliga byggnad och det första som möter besökarna. Vår vision är att skapa ett nytt landmärke och en attraktiv mötesplats för framtiden som tydliggör stationens plats i staden.

En ny identitet

Mot Kungstorget får Knutpunkten en ny glasfasad med en modern och inbjudande gestaltning som ska fungera som ett öppet fönster mot staden. Dagens två entréer slås samman till en. 

Modernt kommunikationscentrum

Upprustningen av stationshuset fortsätter med målet att skapa en tryggare, modernare och mer bekväm miljö för de tiotusentals resenärer som strömmar genom Knutpunkten varje dygn.

Ett nytt vardagsrum

Mitt i byggnaden, på våningsplanet mellan arbetsplatserna och stationen, skapar vi ett nytt vardagsrum för Helsingborg. En ny matdestination förenar de olika funktionerna ger ett mervärde för alla, dag som kväll. Här ska finnas ett brett utbud av matupplevelser och miljöer som lockar till allt från spontanbesök och affärsluncher till njutningsfulla kvällar över en god bit mat tillsammans med vännerna. 

Ett nytt stadsrum

Även Kungstorget framför Knutpunkten görs om för att skapa rätt samspel med byggnadens nya fasad och flöden. Här vill vi skapa en trevligare och säkrare miljö för besökarna med ny cykelparkering, nya in- och utfarter, en ny taxizon – allt kombinerat med gröna inslag som skapar trivsel och en levande miljö. Plats för café eller kiosker bidrar också till att skapa ett inbjudande stadsrum för alla.

Tidplan

Byggstart för andra etappen väntas ske under under hösten 2018 och färdigställande planeras till 2020.