Etapp 1

Sedan Wihlborgs köpte Knutpunkten 2010 har vi arbetat med att rusta upp byggnadens olika delar. I första etappen byggdes nya kontorsytor och arbetet med att rusta upp stationshuset påbörjades.

Nya kontor

I den första etappen av ombyggnaden av Knutpunkten skapade vi 7700 kvadratmeter nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Vi renoverade också befintliga kontorsytor. Under 2016 flyttade nya företag in som kan erbjuda sina anställda smidig pendling och arbetsplats mitt i city. Samtidigt bidrar de ca 1000 personer som arbetar i fastigheten till ett levande centrum. Några av företagen som flyttat in är Sweco, Tengbom, Rikshem, Manpower och Avensia. Här har även Wihlborgs sitt Helsingborgskontor.

Upprustning av stationshuset

Vi har också gjort olika insatser för att skapa en trevligare miljö i stationshuset. Några av de saker vi gjort hittills:

  • Skapat en ny entré mot Stadsparken.
  • Byggt om och fräschat upp entréerna till bussterminalen.
  • Installerat nya hissar.
  • Bytt rulltrappor.
  • Renoverat toaletter.
  • Installerat ny belysning för att skapa en ljusare och tryggare miljö.
  • Placerat ut gröna växtväggar.
  • Anställt stationsvärdar som ska bidra till service, ökad trygghet och trivsel på Knutpunkten. Detta är ett initiativ från Wihlborgs, men genomförs i samarbete med Helsingborgs stad, Trafikverket och Skånetrafiken.

Arbetet med att utveckla stationshuset kommer att fortsätta i etapp 2.

växtvägg_knutpunkten.jpg
Balkresning som markerar starten för påbyggnaden, april 2014
Installation av ny hiss
Nya entréer till bussterminalen
Nya entréer till bussterminalen2
Nya toaletter i stationsbyggnaden
Fasaden på påbyggnaden sätts på plats
Redan under byggtiden kan man se att den nya påbyggnaden får fantastisk utsikt
Stationsvärdar hjälper besökare till rätta
Invigning av Wihlborgs nya Helsingborgskontor på Knutpunkten