Ubåtshallen, Malmö

I Ubåtshallen har vi genomfört en omfattande ombyggnad där vi skapat moderna kontorslokaler för Försäkringskassan, som samlar 700 medarbetare i huset.

Ubåtshallen i Malmö

Fastigheten byggdes på 1950-talet som industrihall för Kockums men omvandlades i början av 2000-talet till kontors- och utbildningslokaler. Här har bland annat Malmö Högskola, Mediegymnasiet och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar. Fastighetens fem nedersta våningar har under 2015-2016 byggts om från skolverksamhet till rena kontorsytor. Den sjätte och översta våningen hyrs av Duni. I bottenplan finns restaurangen White Shark.

Gammal varvsmiljö

Ubåtshallen var en av de första av Kockums tidigare byggnader som gjordes om till moderna lokaler och ett av de första stegen i Dockans omvandling från varvsområde till ny stadsdel med kontor, bostäder, restauranger, caféer och butiker.

Moderna och flexibla kontorslokaler

Vid ombyggnaden revs allt invändigt, och bara stommen bevarades. Kontoren har en öppen planlösning som möjliggör ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtidigt har lokalerna en industriell känsla som knyter an till husets historia. Ombyggnaden genomsyras av ett tydligt miljötänkande och fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektfakta

Fastighet: Ubåtshallen (Kranen 8)
Lokalarea (LOA): 12 300 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver

Byggstart: Q3 2015
Inflyttning: Q2 2016
Hyresgäst: Försäkringskassan. I huset finns även bl.a. Duni.

Arkitekt: Nyqvist & Morän
Entreprenör: Thage