Kirseberg 31:53, Malmö

På fastigheten Kirseberg 31:53 vid Segevång i Malmö har Wihlborgs byggt en transportanläggning för Region Skåne.

Wihlborgs vann en upphandling avseende en transportanläggning för Region Skåne. Avtalet som tecknades innebar att Wihlborgs skulle bygga en anläggning om 2 300 m² med tillhörande parkeringsplatser och logistikytor.

Avtalet avsåg lokaler för Skånetransport som ansvarar för Region Skånes samlade vagnpark om 780 fordon och utför transporter mellan verksamhetens olika enheter i Skåne. Den nya anläggningen har ett läge som gör att transporternas miljöpåverkan minskar tack vare närheten till Malmö och Lund samt det större vägnätet med påfarter till E6, E20 och E22.

Anläggningen omfattar 920 m² kontors- och omklädningsutrymmen samt distributionscentral och verkstad  om 1 340 m². Region Skåne hyr hela fastigheten om totalt 11 000 m² tomtyta på ett tioårigt avtal. 

Kirseberg 31:53 - projekt till Region Skåne

Projektfakta

Fastighet: Kirseberg 31:53

Lokalarea (LOA): 2 300 kvm

Byggstart: Q2 2019
Inflyttning: Q3 2020
Hyresgäst: Region Skåne

Arkitekt: Wennström & Lundquist
Entreprenör:

Bild på Stefan Eklöf
Stefan Eklöf
Fastighetschef
Malmö
Bild på Josefine Stefansson
Josefine Stefansson
Projektledare
Malmö