Dungen, Malmö

I hjärtat av Hyllie, södra Malmös centrum som sjuder av liv och rörelse, har vi byggt kontorsfastigheten Dungen. En levande och grön kontorsfastighet i alla sina bemärkelser. Dessutom vinnare av Malmö Stadsbyggnadspris 2019.

En kontorsfastighet utöver det vanliga

Kontorshuset Dugen erbjuder verkligen en arbetsmiljö utöver det vanliga; planterade träd, golv av mossa och träbeklädda gångbroar. Men det är inte enbart materialvalen och interiören som gör Dungen till en arbetsplats utöver det vanliga, huset är grönt i flera bemärkelser och har ett brett hållbarhetsfokus, ex. är byggnaden certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Atriet är husets glödande hjärta

Redan på ett tidigt stadium i projektet Dungen började vi jobba med arkitekturen. Målet var att skapa något annorlunda som stack ut i Hyllie. Atriet med glaspartierna hade potential att bli ett glödande hjärta i huset och med det som utgångspunkt skapades den unika arkitekturen. Atriet är husets glödande hjärta och lyser varmt kvällstid. Interiören genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert. Väggarna i atriet, liksom den öppna spiraltrappan, är klädd med smala ribbor och golvet i entréplan är slipad gatsten som förstärker utomhuskänslan. Även kontorsmiljöerna i huset har inslag av trä för att skapa en varm och naturlig känsla.

Spännande fasad och ett vackert intryck

Fokus låg hela tiden på att bidra till stadsutvecklingen med variation i stadsbebyggelsen i Hyllie och att ge staden något vackert. De veckade fönstren och husets fasad skapar en variation som ger fina skuggeffekter på huset och ett spännande och vackert intryck. I lokalytorna skapade vi en generös rumshöjd som tillsammans med de höga fönstren gav ljusa arbetsytor med härligt dagsljus.

2019 vann Dungen Malmö Stadsbyggnadspris för sin höga arkitektoniska kvalitet. Här kan du läsa mer om det.

Dungen exteriör skymning

Projektfakta

Fastighet: Kv. Dungen
Lokalarea (LOA): Ca 9 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Byggstart: Q1 2017
Inflyttning: Q2 2019
Hyresgäster: Tullverket, Ferrero Scandinavia m fl

Arkitekt: FOJAB
Entreprenör: Thage

Bild på Rickard Berlin
Rickard Berlin
Projektledare
Malmö