Sockerbiten, Lund

Området kring järnvägen befinner sig i en förändringsprocess som kommer bidra till att västra Lund länkas samman med centrum och hela stationsområdet utvecklas mot att vara en ännu mer levande del av staden. Här skapar Wihlborgs ett kvarter där vi erbjuder nybyggda kontorslokaler på ett attraktivt område.

Moderna kontorslokaler på strategiskt bra läge i centrala Lund

Efterfrågan på moderna kontorslokaler i centrala Lund är stark och nu skapar Wihlborgs ett kvarter där vi erbjuder nybyggda kontorslokaler på ett attraktivt område. I kontorshuset Sockerbiten, med sitt strategiska läge väster om järnvägen, nära Kung Oskars bro och alldeles intill Lunds centralstation erbjuder vi moderna kontorslokaler.

Läs mer om Sockerbiten här

Västra Lund länkas samman med centrum

Området kring järnvägen befinner sig i en förändringsprocess där västra Lund länkas samman med centrum. En ny gång- och cykelbro över järnvägen, Skyttelbron, har blivit en naturlig koppling mellan västra sidan och den centrala staden.

På sockerbruksområdet har vi, förutom Sockerbiten, även vårt kontorshus Posthornet med flexibla och moderna kontorslokaler.

Sockerbiten - projekt i Lund

Projektfakta

Fastighet: Raffinaderiet 5
Lokalarea: cirka 1900 kvm
Miljöcerfifiering: Miljöbyggnad Guld (högsta certifieringsnivå)

Byggstart: Q3 2017
Inflyttning: Q4 2019

Arkitekt: Yellon
Entreprenör: JM

Bild på Louise Ahnelöv
Louise Ahnelöv
Fastighetschef
Lund
Bild på Rickard Berlin
Rickard Berlin
Projektledare
Malmö