Landstinget 2, Lund

Wihlborgs har genomfört en omfattande renovering av både insida och fasad för Sparbanken Skåne.

Med bevarad 1950-talsprägel

Andra kvartalet 2013 köpte Wihlborgs fastigheten Landstinget 2 som är byggd 1960. Genom förvärvet stärkte Wihlborgs sin position som ett av Lunds ledande fastighetsbolag. Sparbanken Skåne har tecknat ett tioårigt hyresavtal och hyr hela fastigheten, ca 3 000 kvm.

Projektet innebar en totalrenovering av insidan och en uppfräschning av fasaden där viss 1950-talsprägel bevarats. Insidan har anpassats efter Sparbanken Skånes behov.

Fastigheten är belägen endast hundra meter från Lunds Centralstation med närhet till tåg, stads- och regionbussar samt goda parkeringsmöjligheter. Inflyttning skedde under januari 2015.

Projektfakta

Fastighet: Landstinget 2
Hyresgäst: Sparbanken Skåne
Lokalarea: 2 900 kvm
Färdigställande:  Januari 2015
Arkitekt: Krook och Tjäder