Armaturen 4, Lund

På taket till Armaturen 4 har vi gjort en tillbyggnad om 1 000 kvm till fantastiska kontorslokaler med utsikt över Lund. Huset ligger i korsningen Gasverksgatan/Trollebergsvägen, endast 200 meter från Centralstationen.

Armaturfabriken - En del av modernismens historia

Armaturfabriken, en byggnad präglad av industrihistoria. Carl Holmberg startade sin verksamhet på tomten 1890. Då var produktionen kranar, ventiler och matare till ångpannor, bromsar och smörjdynor till järnvägsvagnar. Verksamheten blev sedermera (1968) en avdelning inom Saab-Scania. Först 1906 fick byggnaderna sin nuvarande utformning, arkitekt var A.B. Jakobsson, en av tidens stora - tillika både stadsarkitekt och stadsingenjör. En man av världen, som tidigare arbetat med stora projekt både i Wien och i Frankrike. Arkitekturen var i tidens absoluta framkant med influenser från amerikansk industriarkitektur. I Lund - en märkesbyggnad av signifikans och arkitektur med verkshöjd.

Takvåning med utsikt över den medeltida stadens taklandskap

Armaturfabriken är både till sitt yttre och till sin konstruktion i stort sett oförändrad. Under de senaste decennierna har byggnaderna varsamt och gradvis omvandlats till kontorslokaler av hög kvalitet. Det är ingen liten sak att addera en våning till en byggnad av en sådan dignitet! Kraven blir ett projekt av samma verkshöjd och lika mycket i tidens framkant som den ursprungliga byggnaden. Tillbyggnaden är en takvåning med utsikt över den medeltida stadens taklandskap.

Eftersom projektet är en påbyggnad är gestaltningen så lätt och luftig som möjligt, med minimalistiskt enkelhet. Påbyggnaden är en direkt förlängning av husets befintliga konstruktion. Påbyggnaden av Armaturfabriken är spektakulärt gestaltad med helglasade fasader och Corten stålplåt kring trapphus och utkragande konferensboxar.

Stora fönsterytor från golv till tak

Lokalerna är ljusa och luftiga med stora fönsterytor från golv till tak. Glasade ytor har utvändig eller integrerad solavskärmning för att klara höga anspråk på inneklimat. Byggnadsdjupet är ringa och genomsikt mellan fasader finns hela tiden. Ett av målen med gestaltningen har varit god transparens för ljus och utsikt. Alla lokaler har tillgång till takterrass.

Miljöcertifierat projekt med tydlig miljöprofil

Projektet har en tydlig miljöprofil som nog kan glädja även de mest medvetna verksamheter. Lokalerna har låg energiförbrukning och låg miljöbelastning. Projektet som helhet är miljöcertifierat och uppfyller krav som Miljöbyggnad Silver.

Projektfakta

  • Fastighet: Armaturen
  • Hyresgäst: Advokatfirman Glimstedt och Kommunförbundet Skåne
  • Lokalarea: 1 000 kvm
  • Färdigställande: Q2 2015
  • Arkitekt: Kamikaze Arkitekter