Polisen 5, Helsingborg

Helsingborgs tingsrätt har utökat sin verksamhet efter kommande behov och byggt ut med 4 000 kvadratmeter. Parallellt med det gjorde man även en ombyggnad av 5 000 kvadratmeter i deras befintliga lokaler. Vi skapade plats för den ökade mängden mål som de ska hanteras, bland annat genom tillgång till nya säkerhetssalar.

Tingsrättens tillbyggnad ger plats för nya utrymmen

Tingsrättens lokaler i fastigheten Polisen 5 på Carl Krooks gata i centrala Helsingborg har utsikt över Knutpunkten, södra Helsingborg och kommande området Oceanhamnen. Sedan inflyttningen 2005 har tingsrättens behov förändrats och tillbyggnaden ger nu plats för både nya kontorsutrymmen och fler förhandlingssalar, bl.a. säkerhetssalar.

Tillbyggnaden som srtod klar 2018 har uppförts i direkt anslutning till den befintliga byggnaden och är numera redo att tillträdas av allmänheten. Nu är även ombyggnaden av den befintliga delen klar och sammanlagt har de nu ca 8 400 kvm.

Bidrar till en utveckling av staden

I ett större sammanhang ville man bidra till en utveckling av staden och göra den södra stadsdelen i Helsingborg mer attraktiv. I den delen som vätter mot Malmöleden skapades samtidigt en mindre platsbildning, nästan som ett mindre torg. Där finnas det plats för en butik eller en salladsbar eller någon annan mindre verksamhet.

Projektfakta

Fastighet: Polisen 5
Lokalarea (LOA): Nybyggnad av 4 000 kvm och ombyggnad av 5 000 kvm.
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld (tillbyggnaden)

Byggstart: Q4 2016
Inflyttning: Q4 2018
Hyresgäster: Helsingborgs Tingsrätt

Arkitekt: FOJAB
Entreprenör: Peab

Bild på Jan-Erik Johansson
Jan-Erik Johansson
Fastighetschef
Helsingborg
Bild på Christian Westerberg
Christian Westerberg
Projektledare
Helsingborg