Polisen 3, Helsingborg

Under 2008 och 2009 byggde Wihlborgs om det före detta polishuset i centrala Helsingborg till kontors- och undervisningslokaler med en sammanlagd yta på cirka 10 000 kvadratmeter.

Byggnad med ny och toppmodern infrastruktur

Ombyggnationen innebar en fullständig renovering; det enda som är kvar av det gamla huset är betongstommen. Det innebär bland annat att byggnadens hela infrastruktur – el, tele, data, VVS – är ny och toppmodern. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med fasadklinker, all invändig takavvattning har blivit utvändig, och byggnaden har fått en ljus färgsättning i stället för den tidigare mörka.

Projektfakta

Fastighet: Kv Polisen 3, Helsingborg
Hyresgäster: Inter IKEA systems, Skatteverket och friskolan Cultura.
Lokalarea: 10 000 kvm
Färdigställande: 2009
Arkitekt: Ecoscape