Knutpunkten, Helsingborg

I Helsingborgs centrum har Wihlborgs under 2014-2016 genomfört en om- och tillbyggnad på Knutpunkten med cirka 9 000 kvm moderna kontorslokaler.

Med fantastisk utsikt över sundet och takåsarna i Helsingborg

Cirka 500-600 nya arbetsplatser har skapats ovanpå den befintliga fastigheten. Arkitektbyrån Tengbom har ritat de nya lokalerna som har en fantastisk utsikt över sundet och takåsarna i Helsingborg.

Hög miljöprofil och moderna arbetsplatser har legat i fokus för att möta upp efterfrågan på kontorslokaler i centrala Helsingborg. De nya lokalerna var inflyttningsklara under 2016 och i slutet av året flyttade de sista hyresgästerna in. 

Påbyggnaden har varit ett komplicerat projekt, eftersom förstärkningar behövt ske ner genom Knutpunkten. Planering har varit A och O för att inte påverka de olika trafikslag som finns i terminalbyggnaden, eller störa de 45 000 personer som dagligen besöker Knutpunkten.

Om Knutpunkten

Knutpunkten är Helsingborgs huvudstation och ett kommunikationsnav för färjor, Öresundståg, Pågatåg, stads- och regionbussar. Den är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar och ritades 1991 av Ivar Krepp.

Knutpunkten blir Helsingborg C

Under våren 2019 forsätter ombyggnaden av Helsingborgs station. Ett omtag för att skapa ett attraktivt och tryggs resenav. I och mjed ombyggnaden byter stationen namn från Knutpunkten till Helsingborg C. Läs mer om framtidens Helsingborg C här.

Projektfakta

Fastighet: Terminalen 1
Lokalarea: Ca 9 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Byggstart: Q1, 2014
Inflyttning:
Q2, 2016
Hyresgäster: Tyréns, Sweco, Teva, Tengbom, Wihlborgs Fastigheter m.fl.


Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: NCC