"Så kan en flytt skapa ny arbetsglädje"

Wihlborgs Kontaktyta november 2017

På Wihlborgs Kontaktyta i november 2017 delade våra fyra föreläsare med sig av sina erfarenheter kring hur en flytt har skapat ny arbetsglädje och energi, lagt grunden för ett nytt arbetssätt och faktiskt blivit en konkurrensfördel.

När företaget behöver flytta är det lätt att se flytten som grus i maskineriet och ett problem som måste lösas. Men vi har sett många exempel på hur en flytt har skapat ny arbetsglädje och energi, lagt grunden för ett nytt arbetssätt och faktiskt blivit en konkurrensfördel.


Föreläsare och tema

Peter Ankerstjerne
Head of Group Marketing, ISS World Services

"Tendenser och utveckling när det gäller att skapa en attraktiv, effektiv och motiverande kontorsmiljö".

Carl Magnus Cronholm
Vd, FEW Agency

"Från Media Evolution City till Gängtappen – så skapade vår flytt ny kreativitet".

Niclas Carlnén
Vd Malmö FF

"Totalrenoverat kontor som stärker vår lagsammanhållning".

Åsa Haremst
Arkitekt SAR/SIR/MSA, White arkitekter

"Så påverkar kontorsinredningen medarbetarnas kreativitet och lust att gå till jobbet".

Länkar

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 23 minuter