"Nyhamnen - en ny del av Malmö"

Wihlborgs Kontaktyta mars 2017

Nyhamnen kallas ibland för södra Sveriges mest centrala plats. Det är enkelt att förstå om man tittar på kartan. Området ligger i direkt anslutning till både till centralstationen och de viktigaste in- och utfarterna till Malmö. På Wihlborgs Kontaktyta i mars 2017 gav vi vår bild av den nya stadsbilden och vår viktiga roll som en regionsbyggare.

Nyfikenheten på vad som ska hända är stor och som Öresunds ledande fastighetsbolag presenterade Wihlborgs tillsammans med inbjudna föreläsare en bild av den nya stadsdel som växer fram i Malmö.


Föreläsare och tema

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande, delgav oss reflektioner kring möjligheter och utmaningar i framtidens Malmö.

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör, berättade om Malmö stads visioner för Nyhamnen

Ulrika Hallengren
Dåvarande projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs (numera vd), berättade om Wihlborgs roll i Nyhamnen.

Rikard Jacobsson
Director på PwC, redogjorde för vad som skapar attraktivitet och tillväxt i en stad.

Länkar

Sammanfattande intervjuer, 2,5 min

Hela seminariet, 1 timme 30 minuter