HR-samtal: insikter om den nya hybridvardagen med Öresunds HR-profiler

Den 9 november samlade Wihlborgs ett 20-tal av Öresundsregionens HR-profiler i en öppenhjärtlig rundabordsdiskussion om hur deras respektive strategier för arbetsplatsen kommer se ut när pandemin klingar av. Det visade sig inte vara helt enkelt. Hybridvardagen leder till både utmaningar och möjligheter.


Här är några insikter från mötet som kan hjälpa fler att hitta sin väg framåt för den egna organisationen.

  • Det är viktigt att utgå ifrån uppdraget och den kultur företaget har/vill ha, när man gör sitt vägval och kommunicera kring det, vilket många medverkande organisationer nu gör.

  • Det kan vara bra med en test-period. Flera företag väljer att prova en lösning i t.ex. sex månader och kommer sen att utvärdera och eventuellt korrigera.

  • De flesta organisationer har valt någon form av hybrid/flexibilitetslösning, med huvuddelen av tiden på kontoren (tex 60/40% eller 3/2 dagar kontor/distans).

  • Arbetsmiljölagen går inte att förhandla bort och det är viktigt att hitta modeller för att säkerställa denna även i hemmen (framför allt om man erbjuder full flexibilitet).

  • Förespråkarna för flexibilitet och hemarbete är de som hörs mest, men det finns även de som kan uppleva det som en utmaning både fysiskt och psykosocialt att utgå från hemmet. Inkluderingsfrågan och frågor om jämställdhet får också en ny dimension i en hybridvardag, då några är på plats och andra är på distans.

  • Vi kommer behöva fortsätta att satsa på teknik, arbetsplatskultur, kontorsdesign och ledarskap för att utveckla effektiva och hälsosamma arbetssätt.

Sammanfattning av samtalet


”Så skönt att förstå att vi inte är ensamma i dessa utmaningar. Att verkligen få diskutera med andra i samma roll på en hög strategisk nivå, om hur arbetsplatsens roll förändras och vad som krävs av företagsledningen, ledare och oss som medarbetare gav mig både kunskap, energi och inspiration”

Louise Dolck Strömberg, HR Direktör, Axis Communications, en av deltagarna på eventet.

HansAndersson.jpgModerator
Hans Andersson

Affärsutvecklare på Wihlborgs

AnnaNambord.jpgModerator
Anna Nambord

HR- & CSR-chef på Wihlborgs