"Handelskammarens 100-lista ska hjälpa bolag att öka mångfalden i styrelserna"

Wihlborgs Kontaktyta september 2018

På Wihlborgs Kontaktyta i september 2018 valde vi en kompetens- och hållbarhetsfråga inom ett högaktuellt ämne - jämställdhet i bolagsstyrelser.

För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar lanserade Handelskammaren sin 100-lista med drygt hundra kompetenta kvinnor på Wihlborgs Kontaktyta den 27 september 2018. Det blev en intressant paneldebatt med goda exempel och konkreta affärsargument kopplade till temat – kompetens och mångfald.


Paneldebatt - Hur ökar vi mångfalden i bolagen?

Sandra Bourbon
Grundare av Framtidsfeministen som verkar för en jämställd framtid bl.a. genom att investera i jämställda bolag. Hennes portfölj består endast av bolag som har en 60/40 könsfördelning i högsta ledningen och har gett en avkastning på 72 % sedan starten för drygt tre år sedan (jämfört med börsens snitt på 13 %). Sandra arbetar också som managementkonsult och rådgivare inom jämställdhetsområdet.

Per Samuelsson
Koncernchef Beijer Electronics Group, med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete. Per är ordförande och styrelseledamot i flera bolag.

Hampus Jakobsson
Affärsängel och en av Sveriges mäktigaste tech-investerare, startup-rådgivare, HAJAK AB, BlueYard Capital m.m. Grundare av TAT som såldes till amerikanska Blackberry 2010.

Kristina Jarring Lilja
Professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist. Ordförande StyrelseAkademien Skåne, Gents.com, Campus Vänner m.m

Moderator: Hans Andersson, affärsutvecklare på Wihlborgs

Om Handelskammarens initiativ

Ulrika Dieroff, chef affärsservice på Handelskammaren, initiativtagare till 100-listan
Stephan Müchler, vd på Handelskammaren

Länkar

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 8 minuter