"Attraktiva Lund – Vad gör Lund till en attraktiv stad och plats att vistas och verka i"?

Wihlborgs Kontaktyta november 2021

Lund är, med sina strax över 125 000 invånare (kommunen), 40 000 personer som pendlar in för att arbeta här och ett universitet som bidragit till att sätta staden på världskartan, en speciell plats. Många företag vill etablera sig här och många människor vill bo här. Ämnet för vår första kontaktyta i Lund var givet. Vad ligger bakom stadens attraktionskraft? Vad är viktigt för att Lund ska fortsätta vara en attraktiv plats i framtiden?


Föreläsare och panel

På scen på Kontaktytan fick vi lyssna till ett samtal med:

Philip SandbergKommunstyrelsens ordförande (L) i Lunds kommun
Cia ErikssonWorkplace Design på Oatly
Dr. Roger BergDirector of Technology Management på Saab Business Area Kockums
Professor Erik RenströmRektor på Lunds universitet.

PhilipSandberg.jpgPhilip Sandberg 

CiaEriksson.jpgCia Eriksson


RogerBerg.jpgDr. Roger Berg

ErikRenstrom.jpg
Professor Erik Renström


HansAndersson.jpgModerator
Hans Andersson

Affärsutvecklare på Wihlborgs

AnnaNambord.jpgModerator
Anna Nambord

Chef för hållbara affärer på Wihlborgs


Länkar

Sammanfattning av Kontaktytan, 2 min

Hela seminariet, 1 timme 10 min