Vad betyder Great Place to Work för Wihlborgs?

”Vårt engagemang är vårt bästa konkurrensmedel - både när vi letar talanger och kunder” – det är ett av de ”mantran” som Anna Nambord, chef för Wihlborgs affärsområde Hållbara affärer, brukar upprepa. Det är också därför hon tillsammans med företagsledningen 2015 beslutade sig för att utvärdera vår kultur med hjälp av Great Place to Work.

Great Place to Work är ett företag som stöttar och hjälper organisationer inom alla branscher att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. De bygger sin utvärdering på parametrar som är kopplade till engagemang och ambassadörskap och de certifierar företag utifrån en beprövad modell. Att vara certifierat som ett Great Place to Work är ett kontinuerligt arbete från hela organisationen. Vi har frågat Anna Nambord vad det här betyder för organisationen och för henne personligen.

Hur blev Wihlborgs en del av Great Place to Work?

- Det var en av våra medarbetare som tipsade mig om Great Place to Work. Han hade läst om organisationen i en tidning och kände att denna mätning borde ju Wihlborgs också vara med i. Och jag höll med – vi har mycket att vara stolta över. På den vägen är det.

(Vi hade under många år genomfört traditionella medarbetarundersökningar – där man frågar ”hur nöjd är du med…” och det började kännas lite introvert att bara jämföra med oss själva.)

Vad betyder det för Wihlborgs att vara ett Great place to Work?

- Det betyder att alla engagerade Wihlborgare får ett kvitto på att ”vi är bra” (även jämfört med andra). Och det betyder att vi har möjlighet att mäta och följa upp vår arbetsplatskultur och vårt arbetssätt lika systematiskt som vi följer upp vår uthyrningsgrad. Dessutom är jag övertygad om att vi genom detta får fler kandidater som söker sig till oss. En god arbetsplatskultur är en avgörande faktor för val av arbetsgivare idag.

Vad betyder det för dig personligen att vi är certifierade som ett Great Place to Work?

- Det är helt enkelt en fin bekräftelse på att vi är ett bra företag. När vi fick certifieringen 2016 och dessutom placerade oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser året efter, så blev det något konkret även för mig att kommunicera kring. Det var inte bara en egen åsikt att det vi gör är bra. Jag blev verkligen glad för alla som jobbar här och lite extra glad för dem som jobbat här länge och varit med och byggt upp den familjära, lojala och kundorienterade stämningen.

- Ska jag jämföra det med något, så är det nog när en film får en Oscar. De som varit med och skapat filmen har jobbat länge och uthålligt med den och tycker så klart att den är bra – men att sen få en bekräftelse på att filmen verkligen är bra, till och med i konkurrens med andra fina prestationer. Ja, då förhöjer det liksom stoltheten.

Vad är det bästa med Great Place to Work?

- Metodiken som Great Place to Work har bygger på forskning kring vad som skapar engagemang och vad som bidrar till lärande och utveckling för oss som organisation. Dessutom kan vi genom Great Place to Work jämföra oss med andra företag, både i vår egen bransch men även med företag i samma storlek som oss i andra branscher.

Vad innebär en certifiering?

- En certifiering får de företag som har 70% eller högre i Medarbetarindex och där utvärderingen av arbetsplatserbjudandet (en s.k. Culture Audit) når över snittet på alla områden. Och det betyder ju allt. Allt vi kämpar för varje dag.

Vad skulle du säga är det viktigaste för Wihlborgs med att vara certifierat som ett Great Place to Work?

- Det ger oss möjlighet att visa andra att vi tar dessa frågor på allvar och att vi som jobbar här är stolta och engagerade. Både våra hyresgäster och samarbetspartners men även potentiella hyresgäster och framtida medarbetare, avslutar Anna.

"Att vara kvalificerade som ett Great place to work är en fin bekräftelse på att vi är ett bra företag"

Anna Nambord, HR & CSR-chef på Wihlborgs

Anna Nambord om vad Great Place To Work betyder för Wihlborgs


Ulrika Hallengren

Tillsammans är vi starka

Jag har under mitt yrkesliv jobbat i en rad olika organisationer, alla med olika utmaningar och förutsättningar. Genom åren har jag varit med och byggt hus, broar och mycket annat. Men jag har också byggt organisationer. Och jag är övertygad om att en stark organisation är nyckeln till framgång. När styrkan, engagemanget och kunskapen hos alla medarbetare tas till vara på bästa sätt, när vi känner tillit till varandra och när vi har roligt tillsammans – då kan vi uträtta de mest fantastiska saker. Ensam kan vara stark, men ett välfungerande team är alltid starkare.

För mig är det självklart att vi ska fortsätta utveckla Wihlborgs som arbetsplats och fokusera på att behålla vår Wihlborgsanda och vårt härliga kamratskap även när vi växer och blir fler. Men detta är inget som görs av sig själv, utan det kräver hårt arbete och medvetna satsningar på det som är viktigt för medarbetarna. Genom att lyssna, analysera och förbättra kan vi se till att Wihlborgs fortsätter att vara ett Great Place to Work!

Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs