Att vara en Wihlborgare

Allt börjar med våra medarbetare. Genom att göra rum för mer utveckling, engagemang och inspiration gör vi Wihlborgs till en riktigt bra arbetsplats. En plats där vi trivs och har roligt tillsammans, bryr oss om varandra och där alla får utvecklas och växa. Det ger oss kraften att göra vårt yttersta för våra hyresgäster, våra städer och våra regioner. Och för våra kollegor. Det är att vara en Wihlborgare.

Känn dig som hemma hos oss

Varje person som börjar hos oss är en nyckelperson. Som ny hos oss ska man känna sig välkommen och viktig! Därför är vi väldigt måna om att alla våra medarbetare ska känna sig som en i gänget redan från första stund. Vårt fokus på ärlighet, omtanke och stöd är en del av det. För oss är det en självklarhet att vi lyssnar på varandra för att skapa delaktighet, ge feedback och för att lösa problem tillsammans.

Introduktionen är en oerhört viktig del när man kommer ny till en arbetsplats. Varje år anordnar vi en introduktionsdag för alla nyanställda vars syfte är att bygga nätverk, träffa kollegor i andra roller från de andra kontoren och att lära sig mer om bolagets riktlinjer och affärsetik.

Sammanfattningsvis har vi en stark gemenskap och en entreprenöriell själ som vi värnar om. 

 

Arbetsglädjen

Vi tror på våra medarbetare. Och om vi ska kunna fortsätta växa som företag behöver vi ha medarbetare som trivs på jobbet. Därför ligger det oss varmt om hjärtat att våra medarbetare ska känna arbetsglädje, varje dag. Vi vill att våra medarbetare ska må så bra som möjligt, därför är det en självklart för oss att satsa på bra arbetsmiljö och på våra medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Bland annat erbjuder vi en hel del förmåner till alla som jobbar hos oss, exempelvis Wihlborgsklassikern där vi varje år genomför ett antal motions- och friskvårdsaktiviteter tillsammans, vår vinstandelsstiftelse där varje anställd får andelar i form av Wihlborgsaktier, vår konstförening där man som anställd får möjlighet att delta i utlottningar om olika konstverk, en privat sjukvårdsförsäkring om man blir sjuk eller drabbas av olycksfall, gemensam frukost varje dag i syfte att gynna utbyte och få energi av varandra.

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön är av stor betydelse för varje medarbetare och för oss är det viktigt att ständigt förbättra vår fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi har tydliga rutiner och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete som vi tillsammans med vår arbetsmiljögrupp kontinuerligt ser över och förbättrar. Tillsammans driver och utvärderar vi förbättringsarbetet med vår gemensamma arbetsmiljö och kan fånga upp signaler i ett tidigt stadie och agera handlingskraftigt genom att genomföra positiva initiativ gällande hälsa, miljö och säkerhet.

Vår arbetsmiljögrupp träffas fyra gånger om året för att diskutera våra arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av medarbetare som representerar olika yrkeskategorier och olika kontor för att ha en så bra bredd som möjligt.

Wihlborgsakademien - rum för mer kompetens och utveckling

Det är viktigt för oss att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare och därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla medarbetarnas kunskaper och förmågor för att de ska utvecklas som bäst i sin egen roll. Kompetens handlar om förmågor, kunskap och beteenden som ger varje medarbetare framgång i sin roll och att använda rätt kunskap och rätt beteende i varje situation. 

I Wihlborgsakademin erbjuder vi våra medarbetare olika träningstillfällen, allt i från lärarledda utbildningar till filmformat - allt för att man ska kunna höja sin kompetens utefter behov. Vi erbjuder korta, fokuserade träningspass med olika teman, med syfte att underlätta för medarbetaren i vardagen.