Så hanterar Wihlborgs situationen kring covid-19

Vi behöver tillsammans och som individer göra allt vi kan för att minska spridningen av covid-19. På Wihlborgs gör vi en rad saker för att bidra där vi kan. Vi har till exempel tydliga regler för våra medarbetare och strikta regler även för underentreprenörer och i våra fastigheter. Självklart finns vi fortsatt tillgängliga för våra kunder. Läs mer nedan.


Ansvarsfullt agerande avgörande

- Vi är i ett allvarligt läge där vi alla behöver göra vårt yttersta för att bidra till minskad smittspridning. Vi uppmanar till ansvarsfullt agerande och att minimera antalet kontakter genom att ersätta fysiska möten med digitala och undvika större grupper av människor, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

 - Vi har tydliga regler som innebär förbud att vistas i våra lokaler om man har förkylnings- eller influensaliknande symptom, även om de är lindriga. Självklart påminner vi också om enkla men viktiga saker som noggrann handhygien och att hålla avstånd till människor. Det är viktigt att vår arbetsplats är trygg för våra medarbetare.

- Vår riktlinje att hälften av Wihlborgs administrativa personal är på plats på kontoren samtidigt för att minska antalet kontakter och säkerställa att vi kan hålla avstånd.

- Vi uppmanar våra fastighetsvärdar att i samråd med kunderna planera sitt arbete så att service och andra insatser i kundernas lokaler görs vid tidpunkter när det är få människor på plats i lokalen.

Strikta regler för underleverantörer och i våra fastigheter

Wihlborgs har många underleverantörer som utför arbeten i våra fastigheter. För dem gäller samma regler som för våra egna medarbetare. Det innebär att deras personal inte får göra arbeten i fastigheterna om de har influensaliknande symptom, även milda sådana. Vi uppmanar även leverantörernas personal att hålla avstånd och att tvätta händerna ofta.

 -  Vi har infört extra rengöring av kontaktytor som handtag, strömbrytare osv i gemensamma utrymmen i många av våra fastigheter. Vi informerar också om att man inte får uppehålla sig i gemensamma utrymmen om man har influensaliknande symptom och vi uppmanar människor att hålla avstånd, säger Ulrika Hallengren. 

"Vi uppmanar till ansvarsfullt agerande och att minimera antalet kontakter genom att ersätta fysiska möten med digitala och undvika större grupper av människor".

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs

Fortsatt tillgängliga för dig som kund

För våra kunder finns vi fortsatt tillgängliga på både mejl och telefon, även om en del administrativ personal arbetar hemifrån. Våra fastighetsvärdar och driftspersonal utför även fortsatt uppgifter ute i fastigheterna, så att vi kan tillgodose våra kunders behov, utan att ge avkall på medarbetarnas säkerhet.

-  Men vi följer förstås läget kontinuerligt och det är viktigt att ha beredskap för att med kort varsel vidta ytterligare åtgärder och anpassa oss efter ett förändrat läge – men det gäller också att åtgärderna är möjliga att upprätthålla under flera månader framåt. Vi behöver tillsammans agera på ett uthålligt sätt, avslutar Ulrika Hallengren.

Uppdaterad 2020-08-17