Uppförandekod

Som medlem i FN:s Global Compact är vi tydliga med våra värderingar i kontakten med våra leverantörer. Vår ståndpunkt klargörs redan i upphandlingsförfarandet, exempelvis genom information om uppförandekoden.

Höga krav på oss själva

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer vi väljer att samarbeta med.

Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär det att vi i vårt anbudsunderlag säkerställer hur leverantören arbetar med miljö, kvalitet, arbetsmiljö och etikfrågor. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska följa och bidra till koncernens intentioner enligt uppförandekod (etiska riktlinjer), miljöpolicy, kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy och inköpspolicy.

Uppförandekod

Som medlem i FN:s Global Compact är vi tydliga med våra värderingar i kontakten med våra leverantörer. Vår ståndpunkt klargörs redan i upphandlingsförfarandet, exempelvis genom information om uppförandekoden.

Wihlborgs  uppförandekod (pdf)