Orderverktyg och fakturering

Här hittar du som är leverantör till Wihlborgs information om hantering av order och en beskrivning av våra riktlinjer för leverantörsfakturor.

Orderverktyg

För att underlätta för både medarbetare och leverantörer använder vi Vitec Teknisk Förvaltning för att skicka ärenden och beställningar till leverantörer. På detta sätt säkerställer vi också korrekt hantering av ansvaret för BasU.

Du som är leverantör till oss ska ha fått inloggningsuppgifter till systemet via e-post. Du loggar in via https://tf.vitec.net/TFAppWeb/

Så gör du
Följ beskrivningen i manualerna nedan för att komma igång med systemet:

Manual – Vitec Teknisk Förvaltning (pdf)

Manual – Vitec Teknisk Förvaltning i mobilen (pdf)

För tekniska frågor om systemet, kontakta oss via levsupport@wihlborgs.se

 

Fakturering

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utseende ska fakturor som skickas till oss vara ställda till rätt bolag med adress, c/o Wihlborgs Fastigheter AB, 831 88 Östersund. Fakturan skall innehålla uppgift om:

  • Rätt bolagsnamn
  • Referensnummer 4-siffrig referens/projektnummer, 6-siffrig referens
  • Specifikation av utfört arbete
  • Ersättning
  • Wihlborgs referens med för- och efternamn

Vi strävar efter att miljöanpassa och effektivisera fakturaflödet, och som leverantör kan du bidra till detta genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. På Wihlborgs har vi idag möjlighet att ta emot e-fakturor i olika format. Vi tar även emot fakturor via e-post.

E-postadress för leverantörsfakturor: wihlborgs@eportaldoc.com