Organisation

De medarbetare du främst möter som hyresgäst eller blivande hyresgäst tillhör de operativa delarna, Förvaltning respektive Affärsutveckling.

Förvaltningen är uppdelad på tio geografiska områden, i förvaltningsenheter. Vi vill sprida förvaltningen över vårt upptagningsområde för att finnas nära våra kunder. Att vara lyhörd, alert och effektiv som hyresvärd är en avgörande del av vårt framgångskoncept. Vi utför allt förvaltningsarbete med egen personal, vilket också är viktigt för vår strävan att alltid reagera snabbt och smidigt på våra kunders krav och önskemål.

Avdelningen Projekt & Utveckling har en central roll när det gäller förbättringar i fastighetsportföljen och ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt, upphandlingar och uppföljningar.

Utöver den operativa organisationen finns de koncerngemensamma funktionerna Projekt och utveckling, Ekonomi/Finans, HR/CSR, Kommunikation, Miljö och Inköp.

Organisationsschema