​Wihlborgs startar nytt traineeprogram för att öka mångfalden

I början av 2020 startar Wihlborgs ett helt nytt traineeprogram för fastighetsvärdar. Programmet är en del i vårt arbete för att bygga en mer jämställd och hållbar organisation och ska bidra till att öka mångfalden.

Wihlborgs har totalt sett en blandad åldersstruktur och en jämn könsfördelning inom de flesta yrkesgrupper i bolaget och ligger på Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag. Men i gruppen fastighetsvärdar behöver mångfalden öka.

Mångfald viktigt för trivsel och lönsamhet

- Vi behöver få in fler kvinnor, fler yngre förmågor och personer med olika typer av erfarenhet och bakgrund bland våra fastighetsvärdar. Vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och lönsamhet, säger Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs.

- Vi vet också att det kommer att vara brist på arbetskraft i fastighetsbranschen framöver. Därför startar vi nu ett traineeprogram för fastighetsvärdar, där vi inte kräver att man har jobbat i branschen tidigare. Jobbet som fastighetsvärd är ett serviceyrke och vi hoppas därför locka nya personer som idag kanske jobbar i andra branscher. Som trainee får man lära sig jobbet under 6-8 månader och sedan är ambitionen att man är redo att gå över i en tillsvidareanställning.

Service och teknik

För att söka till traineeprogrammet ska man gilla att jobba med kundkontakt och ha ett genuint teknikintresse. Branscherfarenhet är inget krav, men vi ser gärna att man har erfarenhet från andra serviceinriktade roller. Programmet vänder sig också till dem som är nyutexaminerade fastighetstekniker eller fastighetsvärdar från exempelvis en yrkeshögskoleutbildning. Sista ansökningsdag är 6 december 2019 och traineeprogrammet startar i januari 2020.

Läs mer om traineeprogrammet här