Utbyggnaden av Nyhamnen ska ta city till havet

Nyhamnen är en viktig pusselbit för Malmös fortsatta tillväxt. Genom att förvandla det delvis nedgångna industriområdet till en grön och attraktiv stadsdel kan innerstaden naturligt växa ut i de gamla hamnmiljöerna. I december 2019 antogs den fördjupade översiktsplanen och nu pågår arbetet med att ta fram detaljplaner.

Södra Sveriges mest centrala plats

Nyhamnen har beskrivits som ”södra Sveriges mest centrala plats” och ”en oslipad diamant”. Närheten till centralstationen med dess många förbindelser gör att området inte bara ligger centralt i Malmö, utan i hela regionen. Det är därför inte konstigt att hamnen en gång spelade en viktig roll i Malmös handel och skeppsfart, men i takt med att staden har moderniserats har den förblivit ett allt mer bortglömt industriområde. Planerna att rusta upp området har funnits länge, och för ett år sedan antogs slutligen den fördjupade översiktsplanen. Visionen är att skapa en attraktiv stadsdel på den norra sidan av Malmö C och låta stadens centrum naturligt förlängas mot havet.
– Om du kommer till Malmö med tåg så går du åt ena hållet för att ta dig till dagens city och innerstad. Framöver kommer det vara lika naturligt att gå åt andra hållet – till Nyhamnen och havet. Upprustningen av Nyhamnen gör att centralstationen hamnar mitt i city istället för i utkanten av det, och på sätt och vis bygger det ihop Västra hamnen och Dockan med centrala Malmö, säger Joakim Persson.

Joakim Persson, fastighetsutvecklare på Wihlborgs.

Nyhamnen blir en attraktiv stadsdel med växande betydelse

Malmö stad har stora ambitioner för området och vill utveckla det till en tät, grön och blandad stadsdel. Utöver drygt 13 000 nya arbetsplatser kommer det att byggas cirka 6 000 nya bostäder samt skolor, förskolor och parker. Upprustningen och nybyggnationen i Nyhamnen är indelad i tre detaljplanområden och Wihlborgs är som enda privata aktör involverad i samtliga. Vi äger redan ett flertal byggnader i området, som Slagthuset, Magasinet på Hans Michelsensgatan samt kontorshusen Sirius, Kolga, Söderhavet och Östersjön. Dessutom har Wihlborgs flera byggrätter i delområdena Smörkajen, Jörgen Kocksgatan och Vintergatan som nu ska moderniseras. Just nu pågår detaljplaneringen av ett 10 000 kvadratmeter stort kontorshus i området Smörkajen. Fastigheten kommer att ligga synlig från det blivande kommunikationstråket på Hans Michelsensgatan och i nära anslutning till en park som ska sträcka sig ner mot havet.

– Det är verkligen ett fantastiskt läge. Närheten till Malmö C och förbindelser med resten av Öresundsregionen gör Nyhamnen till den mest attraktiva stadsdelen i framtidens Malmö, både för att bo och arbeta. Längre fram kan tillkomsten av höghastighetståg och en Öresundsmetro ytterligare öka Nyham­nens betydelse för regionens utveckling. För oss som fastighetsägare är det väldigt viktigt att vara med och utveckla regionens näringsliv genom våra kontorsprojekt i området, avslutar Joakim Persson.

Visionsbild över Nyhamnen. Foto: Gisele Paiva Nilsson - Malmö stad.