Nytt parkeringshus med stark karaktär i Dockan

Dockan i Malmö får ett nytt vackert och karaktärsfullt parkeringshus på åtta våningsplan med skiftande fasad med toner av champagne och brons. Parkeringshuset Ubåten ligger precis intill Ubåtshallen och rymmer 410 parkeringsplatser och 200 cykelplatser. Parkeringshuset öppnar den 1 januari 2018.

Parkeringshus med åtta våningsplan i Dockan

Dockan i Malmö får ett nytt vackert och karaktärsfullt parkeringshus på åtta våningsplan med ett mönster som varierar i form och struktur beroende på ljuset. Parkeringshuset Ubåten ligger precis intill Ubåtshallen (Kockums gamla ubåtshall där Försäkringskassan idag har sina lokaler) och rymmer 410 parkeringsplatser och 200 cykelplatser. Dessutom finns det möjlighet att pumpa sin cykel och låna verktyg i en cykelverkstad i källarplan.

- Säkerheten i parkeringshuset var en väldigt viktig aspekt redan i planeringsstadiet och med det i åtanke kommer parkeringshuset att vara låst nattetid och kräva att den som har en parkeringsplats där har ett kort för att komma in. Dagtid kommer det däremot fungera som ett vanligt öppet garage med timdebitering, säger Johnny Hansson, förvaltare för parkeringshuset på Wihlborgs.

Skiftande fasad med toner av champagne och brons

Fasaden består av sträckmetall i toner som champagne och brons som skiftar beroende på hur ljuset står. För att skapa en bra, livfull och luftig miljö i parkeringshuset låter man hängande klätterväxter pryda de olika parkeringsplanen. Man har även velat dra nytta av dagsljuset och har därför lämnat en öppning mitt på byggnaden som kommer skapa ännu mera känsla av luftighet.

- En solcellsanläggning på taket kommer dessutom förse parkeringshuset med el, dels till hissar och teknisk utrustning och dels till de tolv laddningsstationerna för elbilar. Ett av våra miljömål är att uppföra minst en solenergianläggning per år. Idag har vi solceller på sex fastigheter varav Parkeringshuset Ubåten är ett av dem, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.

Parkeringshuset och grannhuset Ubåtshallen, kommer att knytas samman tack vare en golvbeläggning som sträcker sig från parkeringshuset fram till Ubåtshallen. Sammanlagt har parkeringshuset en yta på 12 000 kvm. I bottenplan finns det lediga lokaler för butik eller annan verksamhet.

Praktisk information

  • Parkeringshuset öppnar den 1 januari 2018.
  • Kort kan redan nu bokas hos Parkering Malmö, 040-605 69 80.
  • Under januari-mars erbjuder vi 25% i välkomstrabatt.
  • Öppet garage med timdebitering.
  • Låst garage nattetid.
  • 410 parkeringsplatser.
  • 200 cykelplatser.