Moderniserat Knutpunkten blir Helsingborg C

I december återinvigs Helsingborgs resecentrum efter två års renovering. Den ombyggda centralstationen byter namn från Knutpunkten till Helsingborg C och ska bli en mötesplats för helsingborgarna – både dagtid och kvällstid. Förhoppningen är att Helsingborg C inte bara ska vara ett modernt resecentrum, utan även en destination för matentusiaster.

– Målet har varit att skapa ett så tryggt resecentrum att vi hade bett våra barn att vänta på oss där när de vill bli hämtade, säger Magnus Lambertsson, regionchef för Wihlborgs i Helsingborg.

När arbetet med att renovera Knutpunktens resecentrum inleddes i januari 2019 ansåg många att det var hög tid för en upprustning. På senare år har centralstationen fått ett skamfilat rykte som otrygg plats med återkommande stök och lokalerna upplevdes som obehagligt mörka.När vi åter slår upp portarna i december är det till ett ljusare resecentrum med stora, öppna ytor. Den vågformade fasaden i plåt har bytts ut mot en gigantisk glasfasad och de två små entréerna mot Kungstorget har ersatts av en stor huvudentré. Även namnet är nytt – Helsingborgs centralstation kommer inte längre att heta Knutpunkten, utan Helsingborg C.

– Det här är en betydande modernisering och namnbytet är ett sätt att markera början på något nytt – att det är framtidens kommunikationscentrum. Dessutom blir det lättare för besökare att förstå att det är Helsingborgs centralstation, säger Magnus Lambertsson.

Magnus Lambertsson, Regionchef för Wihlborgs i Helsingborg

En destination för hungriga

Förhoppningen är att Helsingborg C inte bara ska vara ett modernt resecentrum, utan även en destination för matentusiaster. Det andra våningsplanet har byggts om för att ge isolering från resepulsen på bottenvåningen och till vintern kommer flera restauranger att ha flyttat in. Utöver att besökas av hungriga resenärer är tanken att centralstationens restaurangutbud även ska locka allmänheten.

– Vi tror att Helsingborg C har en roll att spela som en naturlig mötesplats för helsingborgarna. Kvaliteten på maten kommer att vara högre än tidigare och utbudet större. Attraktiva restauranger bidrar till att skapa en välkomnande miljö och ska förhoppningsvis göra centralstationen till en plats som invånarna återigen vill besöka, säger Magnus Lambertsson.

Viktigt för stadens utveckling

När Knutpunkten invigdes för snart trettio år sedan var den en av Sveriges modernaste resecentrum, unik med kombinationen av tåg-, buss- och båtförbindelser, och lösningen på ett stort problem för det växande Helsingborg. Tidigare hade det funnits två järnvägsstationer för fjärrtrafik i stadens centrum, en i norrgående riktning och en i södergående. Stationerna var sammanlänkade av ett enkelspår som med jämna mellanrum trafikerades av godståg. Tågen fick endast framföras mycket långsamt och orsakade därför återkommande trafikstörningar. I samband med att Knutpunkten byggdes grävdes järnvägsspåret ner och västkustbanan kunde därigenom flöda fritt under Helsingborg, samtidigt som livet fortgick som vanligt i staden. När centralstationen nu moderniseras spelar den återigen en central roll för stadens utveckling. 

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Stad

– Ombyggnationen av Helsingborg C är mycket viktig. Inte bara för att staden nu får en modern, trygg och tillgänglig centralstation, utan även för stadsutvecklingsprojektet H+. Den nya stadsdelen Oceanhamnen som byggs just nu ska sammanlänkas med city via en bro som utgår från Helsingborg C. Det kommer att skapa ett naturligt flöde av människor kring stationen, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Stad.

Porten till Helsingborg

Efter att vi har avslutat renoveringen av Helsingborg C tar Helsingborgs Stad vid genom att bygga om Kungstorget utanför resecentrumet. Taxiparkeringen utanför entrén flyttas och ankomna resenärer kommer istället att stiga direkt ut på torget bredvid en stor uteservering.

– När Wihlborgs satsar vill vi också satsa och se till att de offentliga ytorna håller samma skick som den nya centralstationen. Helsingborg C är porten till Helsingborg och det första som många möter när de kommer hit. Det ska vara ett bra första intryck, avslutar Peter Danielsson.