Mer ljus i Helsingborgs centrum

Inför Drömljus i Helsingborg installerade Wihlborgs en avancerad och vacker fasadbelysning på fastigheten Svea på Järnvägsgatan. Ljusinstallationen blev ett uppskattat inslag under Drömljus men belysningen är permanent och kommer att finnas kvar även framöver.

Helsingborg blir upplyst och levande i vintermörkret

Under tio dagar i februari lyste evenemanget Drömljus upp stora delar av Helsingborg och staden fylldes med vackra ljus- och ljudinstallationer. Man trotsade vintermörkret och skapade en mötesplats för människor, allt för att visa att Helsingborg lever under alla delar av året. Internationella, nationella och lokala ljuskonstnärer och designers bidrog med olika verk och installationer. Inför Drömljus installerade Wihlborgs en avancerad fasadbelysning på fastigheten Svea på Järnvägsgatan. Ljusinstallationen blev ett uppskattat inslag under Drömljus men belysningen är permanent och kommer att finnas kvar även framöver.

- Drömljus var ett ypperligt exempel på att visa upp Helsingborg som en levande stad. Vår fastighet Svea på Järnvägsgatan i centrala Helsingborg fick en permanent ljusinstallation, då vi ser att det ger ett fint liv i staden året runt, säger Peter Siroky, förvaltare på Wihlborgs i Helsingborg.

Tryggheten i staden ökar med en bra belysning

För Wihlborgs är det viktigt med socialt fungerande städer och positiva och levande stadsmiljöer. Därför ligger det oss varmt om hjärtat att regionerna och städerna som vi är verksamma i utvecklas i en positiv riktning för att skapa en sund och hållbar utveckling för alla som verkar i städerna. Tillsammans med Helsingborgs Stad är vi engagerade i ett antal arbetsgrupper bl.a. Purple Flag som arbetar med centrumfrågor under kvällstid och nattid där en av de viktigaste frågorna gäller just belysning.

- Det råder ingen tvekan om att den upplevda tryggheten i staden ökar med en bra belysning och vi vill gärna vara delaktiga och påverka staden i en positiv riktning. Dessutom är Svea en väldigt vacker byggnad som förtjänar att lysas upp kvällstid, säger Jan-Erik Johansson, fastighetschef Wihlborgs i Helsingborg.