Lyfter blicken mot framtida affärsmöjligheter i Lund

​Dagens Lund är mitt i en unik omvandling som påverkar området från Lund C till det nya området Brunnshög med Max IV och ESS där en helt ny stadsdel växer fram. Som Lunds största kommersiella fastighetsägare har Wihlborgs en viktig roll i denna utveckling.

Dagens Lund är mitt i en unik omvandling som påverkar området från Lund C till det nya området Brunnshög med Max IV och ESS där en helt ny stadsdel växer fram. Som Lunds största kommersiella fastighetsägare har Wihlborgs en viktig roll i denna utveckling.

Med fokus på att driva utvecklingen av våra befintliga kundrelationer och vårt fastighetsbestånd i Lund

En nyckelperson i detta är Maria Ivarsson som sedan några veckor är Wihlborgs nya regionchef i Lund. Maria har lång ledarerfarenhet och kommer senast från Riksbyggen i Lund där hon arbetat som marknadsområdeschef för fastighetsförvaltningen med ansvar för södra och mellersta Skåne. På Wihlborgs kommer Maria ansvara för att driva utvecklingen av befintliga kundrelationer och fastighetsbeståndet i Lund. Så här säger Maria om möjligheterna och utmaningarna med det nya uppdraget;

- Wihlborgs har en stark marknadsposition i Lund. Det händer mycket i staden - det startas många nya företag samtidigt som en hel del företag växer. Jag ser en stor chans för oss att vara med och stötta dem i utvecklingen. Tillsammans med mitt team vill jag arbeta strategiskt och lyfta blicken mot framtida affärsmöjligheter, för att på så sätt vara med och bidra till den ekonomiska tillväxten i Lund, säger Maria Ivarsson.

Bidra till en bra hållbar och långsiktig region

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Lund. Våra 27 fastigheter finns i huvudsak i två områden; Ideon och Centrum/Gastelyckan. Sammanlagt är det fördelat på 215 000 kvadratmeter. I regionchefens roll ingår att ansvara för helheten med allt från daglig förvaltning till utveckling av fastigheter och stadsdelar. Arbete med hållbarhetsfrågor, kompetensutveckling och kundnöjdhet är också centrala.

- Mitt stora intresse ligger främst i att få hjälpa till och bidra till en bra hållbar och långsiktig region och att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Att vara en del i att driva utvecklingen av Lunds stad känns väldigt inspirerande, fortsätter Maria Ivarsson.

Förvaltningsorganisationen är kärnan i Wihlborgs verksamhet. All förvaltning sköts med egen personal. I Lund har personalen, ett femtontal medarbetare, sin bas på Wihlborgs kontor i Betahuset på Ideon.