Ideon - 35-åring med framtiden för sig

Idag finns runt 400 företag med omkring 9 000 personer på Ideon – många inom fokusområdena smarta städer, framtidens transporter, healthtech och smarta material. Här har flera världsledande spetsföretag inom exempelvis IT och life science börjat sina resor.

I år fyller Ideon 35 år. Lunds egen Science Park där mer än 1 000 företag startat sin resa. Och fler ska det bli.

- Ideon är en fantastisk miljö som blir ännu mer attraktiv när spårvägen invigs och Ideon får en egen hållplats. Här planerar vi nu för byggandet av framtidens innovationsmiljöer vid Ideontorget, säger Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs.

Världsledande spetsföretag älskar Ideon

Idag finns runt 400 företag med omkring 9 000 personer på Ideon – många inom fokusområdena smarta städer, framtidens transporter, healthtech och smarta material. Här har flera världsledande spetsföretag inom exempelvis IT och life science börjat sina resor. Det var här den trådlösa tekniken Bluetooth utvecklades och här tog Axis Communications, ST Ericsson, QlikTech, TAT och Scalado sina första steg. Idag finns här företag som Probi, Cellavision, Sony Mobile, Microsoft, Flatfrog, Volvo Cars och Teknopol.

- Vi har många spännande företag bland våra hyresgäster och det är extra glädjande att vi börjat få något av ett fordonskluster här, där bland annat Volvo Cars, Bosch och Continental kunnat dra nytta av kompetens från mjukvaruutvecklarna. De började alla i liten skala på Ideon men har på kort tid utökat sin verksamhet och vi hoppas att utveckling fortsätter. Men vi har kunder från en lång rad branscher och vi ser att det går bra för många av dem, säger Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs.

Ideons utveckling

Utvecklingen av Ideon fortsätter genom en rad olika initiativ. Kommunikationer och tillgänglighet förbättras når spårvägen invigs 2020. Samma år påbörjas dessutom en ny avfart från E22 till Ideon och en ny gång- och cykelbro över E22.

För Wihlborgs, som är den största fastighetsägaren på Ideon med 134 000 kvadratmeter, utvecklas beståndet på flera olika sätt.

- I höst har vi förvärvat ytterligare en fastighet inom Ideonområdet, Nya Vattentornet 3 – mer känd som Bricks Lund. Vi jobbar också med planer på utveckling av våra befintliga fastigheter för att ytterligare öka attraktiviteten, berättar Maria Ivarsson.

- Men framför allt planerar vi för nybyggnation vid Ideontorget. Här har vi möjlighet att skapa nya miljöer som kompletterar de befintliga. Nya arbetsplatser är förstås den största delen i detta, men vi tittar också på vad vi kan tillföra i form av service och andra verksamheter som inte finns på Ideon idag. Verksamheter som kan bidra till att Ideon blir en levande stadsdel under dygnets alla timmar.

Just nu pågår arbetet med detaljplanen för området kring Ideontorget. Detaljplanen väntas vinna laga kraft under 2019, vilket innebär att byggnation runt Ideontorget för Wihlborgs del beräknas kunna starta under 2020.