Wihlborgs skriver under Helsingborgs stads klimatavtal

Helsingborgs stad har tagit fram ett klimatavtal för att minska stadens gemensamma klimatavtryck och minska CO2-utsläppen. De är redan ledande i miljö- och klimatfrågor men har nu valt att ta sig an klimatutmaningen på ett nytt sätt. På Wihlborgs står vi så klart bakom stadens klimat- och energimål och det är självklart för oss att vara ett av de första företagen att skriva under detta avtal.

Ett klimatavtal där alla arbetar tillsammans

Sedan tidigare har Helsingborgs stad ett lokalt klimatavtal som riktar sig till invånarna: Helsingborgarnas klimatavtal, ett invånarinitiativ som syftar till att engagera fler privatpersoner i hållbarhetsfrågan. Men efter att Sverige skrev under Parisavtalet tog Helsingborgs stad beslutet att anta nya utmaningar och åtaganden i klimat- och energiplanen som sträcker sig från 2018 till 2024.

  - Om vi som stad ska nå de ambitiösa målen i den, så måste vi arbeta tillsammans med både näringslivet och civilsamhället. Wihlborgs har i flera år tagit stora steg för att energieffektivisera sina fastigheter och minska sin klimatpåverkan. Bolaget ser hållbarhet som en förutsättning för lönsamhet och är en viktig aktör för näringslivets långsiktiga utveckling i staden. Deras erfarenhet ger värdefull kunskap till det fortsatta samarbetet inom Helsingborgs klimatavtal, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Lokala företag, föreningar och offentliga verksamheter får en utmaning att göra de åtaganden som krävs och skriva under ett eget klimatavtal där alla arbetar tillsammans. Helsingborgs stad gör detta för att uttrycka ett löfte om att samverka, förändra, utveckla och inspirera till handling och åtaganden som bidrar till att nå klimatmålen och en hållbar värld.

Ännu ett steg i vårt miljö- och klimatarbete

Vi ser undertecknandet av avtalet som ännu ett steg i vårt omfattande miljö- och klimatarbete som nu stärks ytterligare i kombination med att förbli en attraktiv arbetsplats. Nu hoppas vi att fler företag vill vara med och skriva under avtalet, för ju fler som skriver under, desto lägre blir CO2-utsläppen och vi blir även fler som kan hjälpas åt och lära av varandra. Magnus Lambertsson har som regionchef på Wihlborgs i Helsingborg skrivit under avtalet för vår räkning och säger så här:

  - Jag är glad att få kunna underteckna klimatavtalet för Wihlborgs räkning. Att företag, organisationer, staden och privatpersoner i Helsingborg samverkar är en förutsättning för att vi skall lyckas med klimatutmaningen.

Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg har nu undertecknat klimatavtalet.

Genom att skriva under avtalet har vi på Wihlborgs bland annat förbundit oss att:

  • fasa ut fossilbaserade bränslen/energi – vårt fokus ligger på förnybar energi som till exempel solceller
  • resursoptimera och göra cirkulära val kopplat till drift och underhåll av våra fastigheter
  • öka andelen miljö- och klimatcertifieringar i vårt fastighetsbestånd
  • minska klimatpåverkan i våra byggprojekt och hyresgästanpassningar
  • stötta våra hyresgäster i klimatsmarta val i linje med vårt gröna hyreskontrakt
  • klimatanpassa våra byggnader och bidra till en hållbar stadsutveckling i Helsingborg.

Även du som privatperson och boende i Helsingborg kan skriva under ett privat klimatavtal.