Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

​Klimat- och miljömedvetenheten ökar i takt med den globala uppvärmningen. Växthusgaser och vårt sätt att resa är några av vår tids största miljöbovar, men är också områden som vi kan påverka. Med bra förutsättningar är det lättare för oss att exempelvis resa mer hållbart.

Under hösten har vi monterat laddstolpar på ett flertal platser på Ideon för att kunna skapa de bästa förutsättningarna till just ett hållbart resande. Elbilen blir ett allt vanligare val av transportmedel, men alla har inte möjlighet att välja en elbil.

- Det vill vi ändra på, säger Hassan Mahdi, fastighetsförvaltare på Wilhborgs.

Expansivt område – idealiskt för laddstolpar

Totalt 64 stycken ladduttag kommer finnas runt om på Ideonområdet för att möta en efterfrågan från våra hyresgäster. Laddstolparna monteras av Kraftringen som berättar att Ideon är ett idealiskt område för laddstolpar. Det är expansivt med mycket folk i rörelse som både arbetar på, eller besöker, olika företag.

Laddstolparna placeras vid fastighterna Delta 5, Beta 6, Alfa 3-6 samt Delta p-hus och kommer delvis vara i drift redan under december. Dessa är publika och kan användas av alla med elbil.

- Vi vill göra det lättare för våra hyresgäster och deras besökare att välja eldrivna fordon. Därför är det viktigt att vi också bidrar till en fungerande laddinfrastruktur, förklarar Hassan Mahdi.

Så enkelt laddar du din elbil på Ideon

Genom appen Laddkartan kan du registrera dig för både användning och betalning av laddning. Laddning påbörjas genom att koppla bilens strömkabel till ladduttaget och sedan starta en laddningssession i appen. Laddningen debiteras med fast pris per kWh och dras direkt från kopplat kontokort. Det går även att beställa en tagg via Kraftringen som man på samma enkla sätt blippar mot en sensor på laddstolpen för att påbörja laddning. Under december, i samband med montering, bjuder vi alla på gratis laddning på de nya stolpar som installerats.

Investering för framtiden

En del av Wihlborgs hållbarhetsarbete är att minska användandet av fossila bränslen. Investeringen i laddstolparna genomförs med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivsprogram och i samarbete med Kraftringen som kommer vara drift- och skötselansvarig.

- Att samarbeta med Wihlborgs i detta projektet är väldigt spännande. Det är ett fastighetsbolag som arbetar mycket med framtidsfrågor och för ett hållbart samhälle. De ser möjligheterna i att kunna erbjuda sina hyresgäster en laddlösning som denna, vilket gör dem till en attraktiv fastighetsägare, säger Peter Bengtsson på Kraftringen.

Utöver laddstolparna på Ideon har Kraftringen även laddningsmöjligheter på ytterligare 15 platser runt om i Lund.