Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.

I samarbete med Novus har Sweden Green Building Council gjort en undersökning för att se hur allmänheten ser på fastighetsbranschens klimatansvar. I undersökningen visade det sig att nästan 40 procent av befolkningen inte vet om Sveriges fastighetsägare möter deras krav på hållbarhet. Fastighetsbranschen har ett ansvar att visa allmänheten vad vi kan och hur vi arbetar för att göra våra lokaler mer hållbara. På Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning och vi har ambitiösa mål om att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2030.

Bristande kunskap sätter gränser

För många företag ligger hållbarhet högt på agendan – något som dock inte alltid återspeglas i de kravspecifikationer som förmedlas till oss. Många hyresgäster vet helt enkelt inte hur vi kan bidra till varandras hållbarhetsambitioner.

- Vi kan erbjuda lokaler och fastigheter med en hög hållbarhetsprofil och vi vill gärna samarbeta med våra hyresgäster för att nå deras hålbarhetsmål – då når vi också våra egna. I dialogen med hyresgäster är det ofta stort fokus på de fysiska lokalerna och mindre på de konsekvenser valen har utifrån ett miljö-, klimat- och hälsoperspektiv.

- Det ligger även på oss att agera mer proaktivt när det gäller rådgivning och ge fler förslag på hur vi kan genomföra en renovering. Det kan till exempel handla om att i större utsträckning ge alternativ som innefattar återbruk vid renovering och möblering, säger Elsa Hagdahl, Certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Det ska vara lätt att arbeta hållbart i våra lokaler

Som fastighetsägare har vi ett ansvar att skapa förutsättningar för våra kunder att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. I byggnaderna ska det vara lätt att göra rätt, samtidigt som det ska stödja varje enskilt företags hållbarhetsagenda. Ett exempel är att vi hållbarhetscertifierar våra befintliga fastigheter, vilket ger oss en bra bild över vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra existerande lokaler, både för oss och våra hyresgäster.

Flexibla lokaler är framtiden

Att utforma lokaler utefter behov har en stor betydelse för arbetsmiljön och bidrar till företagskulturen på ett bolag, men samtidigt så har ombyggnationer en stor påverkan på klimatet. I takt med att företag växer och behöver byta lokaler eller förändrar sin verksamhet, behöver det göras ombyggnationer och hyresgästanpassningar – vilka har en stor effekt på miljön. Genom att bygga mer flexibla lokaler som kontinuerligt kan justeras efter behov kan företag stanna kvar i samma fastighet längre och därmed minska sitt klimatavtryck.

Vi utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov. Vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag att uppfylla era hållbarhetsmål? Hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans minska klimatpåverkan.