Malmö Works – för schysstare jobbresor

Malmö Works är ett företagsinitiativ som drivs av nio pilotföretag tillsammans med Malmö Stad och Skånetrafiken. Målet är att i Malmö lyfta fram hållbara mobilitetslösningar som kan vara ett alternativ till bilåkande och att minska onödiga arbetsresor. En stad med gott om plats för alla som går, cyklar och reser kollektivt och med mer grönska, effektivitet och rörelse.

Att bidra till en grön och attraktiv stad för dem som bor och arbetar i Malmö är en hjärtefråga för oss och därför är Wihlborgs ett av de nio pilotföretagen som är med i Malmö Works. Malmö är en ledande miljöstad som arbetar aktivt för en omställning av transporter och resvanor. Tanken med Malmö Works är att tillsammans utveckla nya idéer för ett mer hållbart resande. När vi under våren 2018 blev tillfrågade att vara med som pilotföretag tackade vi ja direkt! Tillsammans med de andra pilotföretagen har vi privilegiet att driva på utvecklingen av schyssta jobbresor, som både leder till miljövinster, hälsovinster och ekonomiska vinster.

Som företag finns det ett flertal insatser man kan göra för att minska sitt bilresande i arbetet. Vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund tipsar om insatser som vi på Wihlborgs själva gjort och som andra företag lätt kan ta efter för att minska sitt bilresande:

- Vi har försökt göra det enkelt för våra medarbetare att välja hållbara sätt att färdas på under sin arbetsdag. Exempelvis har vi gott om lånecyklar och hjälmar (samt Hövding) på alla våra kontor och vi uppmuntrar alla att åka kollektivt eller samåka istället för att ta bilen. Dessutom har vi några elcyklar så att man snabbt och smidigt kan välja elcykel istället för bil när man har lite längre resor inom stan. Vi uppmuntrar även våra medarbetare att låna med sig elcykeln hem för att testa att cykla till och från jobbet.

Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs.

När det kommer till vår interna resepolicy för resor i tjänsten har vi gjort den ännu tydligare för att uppmuntra våra medarbetare att gå eller cykla när det är möjligt och att välja tåg eller buss framför bil och flyg. Tillsammans med Skånetrafiken tittar vi även på möjligheter att underlätta resandet med kollektivtrafik till och från jobbet samt för tjänsteresor. Och vi håller dessutom på att byta ut vår fordonspark mot el- och biogasbilar.

Staffan menar även på att det är viktigt att man som företag öppnar upp för mer dialog kring hållbarhetsfrågorna:

- Det är viktigt att man internt har en dialog kring ett hållbart resande. På Wihlborgs var vi till exempel med i WWF:s Earth Hour Challenge där våra medarbetare fick chansen att lära sig mer om sitt klimatavtryck. Det bidrog helt klart till en ökad insikt och dialog om klimat- och hållbarhetsfrågor vid fikabordet.

Pilotföretagen i Malmö Works är: Castellum, Giv Akt, Hövding, IKEA Hubbhult, Massive Entertainment, Rosengård Fastigheter, Skanska, Stratiteq och Wihlborgs.