Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

För oss är hållbarhet en naturlig del av att vara en ansvarsfull och långsiktig hyresvärd, arbetsgivare och regionsbyggare. Vi vill ständigt utvecklas i en hållbar riktning och den 1 mars 2020 ökar vi vårt fokus på hållbarhet ytterligare och inrättar Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde.

Vi är en långsiktig rådgivare och partner

Anna Nambord är chef för det nya verksamhetsområdet. Hon har sedan 2013 varit HR- och CSR-chef på Wihlborgs:

- För oss är det viktigt att vara en långsiktig partner, som våra kunder kan utvecklas med. Som kund har du din egen förvaltare och fastighetsvärd som servar och stöttar dig i vardagen. Idag brottas många med att locka till sig rätt kompetens och här spelar hållbarhetsfrågor och arbetsmiljö en stor roll. Tillsammans kan vi skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Vi certifierar våra nybyggda kontor enligt Miljöstandard Guld. Staffan Fredlund är miljöchef på Wihlborgs och berättar varför det är bra att sitta i ett miljöcertifierat kontorshus:

- En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden är energieffektiv och genererar ett mindre negativt fotavtryck på miljön under sin livscykel, men certifieringen är även ett bevis på att huset bidrar till en god arbetsmiljö genom att bland annat säkerställa bra insläpp av dagsljus och bra ljudmiljöer utan buller.

Förutom miljöcertifieringar erbjuder vi flertalet klimatsmarta tjänster till våra hyresgäster. För de som vill resa hållbart gör vi det enkelt att cykla till och från jobbet genom att tillhandahålla cykelgarage med omklädningsmöjligheter. Vi har även bilpooler för de kunder som i vissa fall har behov av en bil, samt laddstolpar till elbilar.

Hos oss ska både miljön och människorna må bra

Vi jobbar även mycket med de grönytor vi har runt våra fastigheter. Där sätter vi upp fågelholkar, insektshotell och bikupor, allt för att stärka den biologiska mångfalden och så får våra kunder fantastisk honung och skön fågelsång på köpet.

Alla som jobbar i våra lokaler ska må bra. Vår projektchef Andreas Ivarsson berättar att vi både jobbar med själva fastigheterna, men även med områdena runt i kring:

- Helheten är viktig! Vi vill att medarbetarna som jobbar i våra hus ska må bra och prestera bra, därför är det viktigt att vi förutom bra ljus, akustik och ventilation även kan erbjuda attraktiva utemiljöer. Idag vet vi en hel del om vad som är viktigt för vårt välbefinnande och den kunskapen använder vi när vi utformar våra kontorshus. Här finner du naturmaterial, massvis med grönska, inbjudande entréer, trapphus som inbjuder till vardagsmotion, restauranger med hälsosam mat, utrymmen som inbjuder till gemenskap och tjänster som underlättar vardagspusslet. Om våra kunder trivs och mår bra, då mår vi också bra!

Tillsammans kan vi skapa en ännu starkare Öresundsregion, som kan locka ännu fler att vilja leva och verka här. Det är en hållbar affär.