Grönytor – livliga oaser i stadsmiljön

Fågelholkar, bikupor och insektshotell är viktiga inslag i utvecklingen av Wihlborgs grönytor. Ytor som både inspirerar och gör nytta. En varm och skön sommar har passerat och vi får äntligen ta del den gyllengula honungen – en söt biprodukt från våra Wihlborgskupor.

I slutet av september fick vi ta del av årets honungsskörd från våra Wihlborgskupor. Totalt levererades upp emot 170 kilo honung som producerats av de surrande hyresgästerna i Malmö, Lund och Helsingborg.

Wihlborgs bikupsbestånd består av ett tjugotal kupor runtom i våra städer– en ökning med tre med nya kupor under året som gått. Utöver våra kupor har vi installerat ytterligare insektshotell och satt upp ett flertal nya fågelholkar för våra mindre hyresgäster att flytta in i till vintern.

- Vi utvecklar våra grönytor för att ge skugga och rena luften i staden. För oss på Wihlborgs är det viktigt att utveckla den biologiska mångfalden och detta är också ett av våra miljömål. Insektshotell och bikupor är ett led i utvecklingen av grönytor - något som det finns en stor efterfrågan på från våra hyresgäster, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.

I våra bisamhällen surrar cirka 30 000 bin i varje kupa

Tillsammans utgör bina en viktig del av den biologiska mångfalden genom bland annat pollinering av blommor och träd. Därför är det även viktigt att våra grönytor förses med fler träd och planteringar.

- En lummig grönyta bidrar i sin tur till en bra boendemiljö för fåglar, djur och insikter, förklarar Staffan.

Genom att utveckla våra grönytor hoppas vi även kunna inspirera fler. En av våra hyresgäster som inspirerats är Sony i Lund som delar Wihlborgs intresse för miljö- och hållbarhet. Sony arbetar aktivt med att inspirera genom olika typer av event och aktiviteter kring miljö och biologisk mångfald. Två år i rad har de uppmärksammat binas situation – både honungsbin och vilda bin.

- Vi tillhör alla olika ekosystem som är beroende av varandra. Skulle ett system kollapsa påverkar det oss människor både som företag och privat, berättar Karin Ahltin, hållbarhetsanalytiker på Sony Mobile Communications i Lund.

Grönytor är nyttiga oaser för våra hyresgäster

I anslutning till Nya Vattentornet 4 på Ideon i Lund, där Sony har sitt kontor, installerade Wihlborgs två bikupor i samband med ett av Sonys bi-event. Karin berättar att kuporna är ett uppskattat inslag i grönytorna som även nyttjas av de anställda - från kaffepaus och lunchrast till gemensam träning - och skapar ett mervärde på arbetsplatsen.