Fågelsäsongen har börjat - sätt upp en holk!

Att främja den biologiska mångfalden ligger oss varmt om hjärtat och att placera ut fågelholkar på olika grönytor runt våra byggnader skapar en vacker inramning och främjar fågellivet i städerna. Det startade som en insats för att utveckla den biologiska mångfalden i våra stadsmiljöer som inte har äldre träd med naturliga håligheter.

Att främja den biologiska mångfalden ligger oss varmt om hjärtat och att placera ut fågelholkar på olika grönytor runt våra byggnader skapar en vacker inramning och främjar fågellivet i städerna. Vi har löpande inventerat merparten av fågelholkarna och kunnat konstatera att vi har haft häckning i flera stycken. På några ställen har getingar och humlor tagit holken i besittning för eget bruk. Under vintersäsongen så används fågelholkarna ofta som övernattningsplatser för fåglar som övervintrar i Sverige eftersom det oftast är vindskyddat mjukt isolerat av tidigare använt bomaterial.

Vårstädning på schemat

På vårvintern kan man underlätta för de små hyresgästerna genom att vårstäda och rensa holkarna, om de är öppningsbara. Fåglarna brukar även själva lösa detta genom en storstädning om en fågelholk är överfull av bomaterial eller skräp. Ibland behöver det gå en tid från att en fågelholk sätts upp tills den accepteras som bolokal av det vilda. Oftast är det först det andra året som det blir inflyttning när bostaden har fått rätt atmosfär och luftfuktighet utifrån hyresgästernas tycke.

Gör en insats för fåglarna du med!

Vill du också göra en insats och främja den biologiska mångfalden nu i vår genom att sätta upp några fågelholkar i trädgården eller på annan grönyta som finns tillgänglig i närheten av där du bor? Det finns fågelholkar i olika design, storlekar och kvalitet. Vår rekommendation är att köpa fågelholkar i fackbutiker så att de håller över tid då långsiktighet är hållbart och en förutsättning för resultat. Sätt gärna upp holkarna i miljöer där fåglarna har skydd och tillgång till mat och vatten. Om du odlar själv i trädgården så är småfåglar fantastiska på att äta skadeinsekter på fruktträd och i dina odlingslotter.

Lycka till med kretsloppsarbetet och njut av fågelsången vid husknuten!