All-time-high för våra solcellsanläggningar

​2018 var minst sagt ett varmt år och det fjärde varmaste året som uppmätts i svensk historia. Tack vare flera månader med strålande sol kunde solcellsanläggningar runt om i landet producera solenergi som aldrig förr. Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året.

Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året - hela 594 MWh - lika mycket som den totala energiförbrukningen för 24 normalvillor på ett år (25 000 kWh/år).

Under de senaste åren har vi bedrivit ett miljöarbete med huvudfokus på energiområdet, eftersom resurseffektivitet är viktigt i vår verksamhet samtidigt som det är en viktig komponent i miljöcertifieringen av våra byggnader. Satsningarna på solceller är dessutom övergripande positivt för klimatet då de tillför förnybar energi in i energisystemet.

Som mål att öka mängden förnybar och lokalproducerad energi

Andelen solenergianläggningar ökar för varje år och Wihlborgs är inget undantag. Ett av våra miljömål har varit att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att uppföra minst en större solenergianläggning per år. För 2019 finns det redan ett beslut om tre nya solcellsanläggningar och ytterligare 5-8 anläggningar är under diskussion.

- Eftersom solenergi är en av de naturligaste energikällorna vi har, prisvärd utifrån en totalkostnadskalkyl och dessutom har mindre påverkan på miljön är det otroligt kul att vi satsar offensivt på solcellsanläggningar. Kan vi aktivt ta tillvara solenergi från våra tak och fasader bidrar det till mindre köpt energi och lägre förbrukningssiffror, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

- Det pågår även en analys internt hos oss för att se över vilka grundkrav vi ska ställa på våra solcellsleverantörer. Det är viktigt för oss att produkten produceras på ett hållbart sätt utifrån miljö- och sociala aspekter, avslutar Staffan Fredlund.