Wihlborgs medverkar på Social Innovation Summit i Malmö

6 okt 2017


För att bygga kunskap inom social innovation och samhällsentreprenörskap har Wihlborgs slutit ett partneravtal med Mötesplats Social Innovation (MSI). En del i partnerskapet är att Wihlborgs medverkar med en session under Social Innovation Summit på Slagthuset 14-15 november 2017.

Sessionen handlar om hur sociala hyreskontrakt kan skapa mervärde. Wihlborgs vd Anders Jarl berättar:

– Många företag och organisationer vill ta ett socialt ansvar utan att riktigt veta hur. Därför ställer vi oss frågan hur vi kan hjälpa våra hyresgäster med detta. Idén med sociala hyreskontrakt är att en del av hyresgästens kontorshyra skulle kunna gå till att stötta sociala initiativ och innovationer. På Social Innovation Summit hoppas vi kunna diskutera vad ett socialt hyreskontrakt kan innehålla och vad olika aktörer kan få ut av det.

Bakgrunden till partnerskapet med MSI är att Wihlborg inom ramen för sitt engagemang i Öresundsregionen har ett tydligt fokus på entreprenörskap med koppling till utbildning, jobb och inkludering. 

– Om vi ska komma tillrätta med de utmaningar vi står inför i dag, exempelvis utanförskap, så måste vi se till att människor får jobb. Vi är inget jättestort bolag, men känner ändå att vi vill hjälpa till att hitta idéer som skapar jobb. Ett exempel på vad vi själva har gjort är att vi har anställt långtidsarbetslösa ungdomar som stationsvärdar på Knutpunkten i Helsingborg, som är stadens stationshus och som vi äger. En satsning som slagit mycket väl ut, säger Anders Jarl.

 

Wihlborgs ny kunskapspartner – intervju med Anders Jarl på MSI:s webbplats

Information och anmälan till Social Innovation Summit

Social Innovation Summit 2017