Världsbutiken för rättvis handel i Helsingborg

29 nov 2017


Världsbutiken i Helsingborg, som ligger i en av Wihlborgs centrala lokaler på Bruksgatan 29, ett kvarter från Knutpunkten, har i år 20-års jubileum. De är en del av organisationen Fairtrade och har länge arbetat med att sälja rättvist inhandlade varor och livsmedel och aktivt försökt öka medvetenheten om arbetsvillkoren för producenter runt om i världen.

Gynnar en rättvis handel mellan olika länder

Att gynna en rättvis handel som socialt, miljömässigt och ekonomiskt stärker producenter och odlare i länder med utbredd fattigdom ligger i tiden och är ett viktigt initiativ för att gynna en rättvis handel mellan olika länder. Världsbutiken i Helsingborg, som är en del av organisationen Fairtrade, har länge arbetat med att sälja rättvist inhandlade varor och livsmedel och aktivt försökt öka medvetenheten om arbetsvillkoren för producenter runt om i världen. Kerstin Anderlind, en av styrelsemedlemmarna i verksamheten, säger så här:

-       Ofta tror folk att vi bara säljer hantverk från olika länder i Världsbutiken, men vi säljer även en stor mängd livsmedel från olika delar av världen. Vi har långsiktiga handelsavtal med producenterna och har stor respekt för varandra. Vi får möjlighet att sälja deras varor och hantverk och vi ger dem möjlighet till en bättre framtid.

En Fairtrade-butik är inte bara ett sätt att sälja varor och livsmedel från olika delar av världen utan också en konkret möjlighet att vara med och förbättra världen. Man förbättrar arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvisa handelsavtal. Syftet är att bidra till en bättre fördelning av världens resurser, detta gör man bland annat genom att arbeta med opinionsbildning.

-       Våra medlemmar i Helsingborgsbutiken är ofta ute på skolor och föreningar och föreläser om verksamheten och om organisationen Fairtrade. Då berättar vi hur handeln är uppbyggd, med kontroller och dylikt. Vi öppnar även upp butiken för studiebesök och AW-träffar för allmänheten där man som privatperson har möjlighet att få mer information kring Fairtrade, säger Kerstin.

Världsbutiken i Helsingborg firar 20-årsjubiluem

Världsbutiken i Helsingborg, som ligger i en av Wihlborgs centrala lokaler på Bruksgatan 29, ett kvarter från Knutpunkten, har i år 20-års jubileum. När man öppnade 1997 var man ett 20-tal medlemmar, idag har butiken ett 30-tal aktiva medlemmar varav en handfull av dem har varit med sedan start. Det är de aktiva medlemmarna som ansvarar för och driver affärsverksamheten helt ideellt, men man har ytterligare 50-100 stödmedlemmar.

Sedan 2013 är Helsingborg en Fairtrade city, vilket är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.

Strävan efter att arbeta nära kunden och fånga deras krav och önskemål

Som hyresvärd strävar Wihlborgs efter att ha långvariga hyresgäster som trivs i fastigheterna och som vi kan ha en långvarig relation till. Vi arbetar nära kunden och vår strävan är alltid att reagera snabbt och smidigt på våra kunders krav och önskemål. Världsbutiken är ett sådant exempel.

-       Vi är mycket nöjda med samarbetet och uppskattar den personliga kontakten vi haft under åren, avslutar Kerstin Anderlind.