Spårväg välkomnas på Ideon

I december fattade Lunds kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut för en spårväg på linjen Lund C–ESS. Beskedet välkomnas av Cecilia Larsson, regionchef på Wihlborgs.
- Detta är positivt för Ideon och gynnar utvecklingen av området. Kopplingen till både centrum och nordöstra Lund blir ännu starkare med en spårväg.

Gynnar utvecklingen av området

I december fattade Lunds kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut för en spårväg på linjen Lund C–ESS. Beskedet välkomnas av Cecilia Larsson, regionchef på Wihlborgs.

- Detta är positivt för Ideon och gynnar utvecklingen av området. Kopplingen till både centrum och nordöstra Lund blir ännu starkare med en spårväg.

Spårvägen mellan Lunds centrum och  Science Village/ESS blir 5,5 km lång och kommer att ha dubbelspår och 9 hållplatser. Till en början planeras spårvagnarna avgå var 7,5 minut. Trafikstart planeras till 2019. På sikt planeras ytterligare två linjer: Brunnshög-Dalby och Lund C-Staffanstorp.

Från Lunds centralstation åker man via hållplatserna Universitetssjukhuset och Lunds tekniska högskola (LTH) till hållplats Ideon vid blivande Ideontorget på Sölvegatan, mellan Beta- och Gammahusen.

Ännu mer attraktivt för företag att etablera sig på Ideon

- Redan idag har vi bra kommunikationer från Ideon till centrala Lund – det tar bara 12 minuter med buss, men med spårvägen blir resorna ännu snabbare och smidigare vilket gör att det blir ännu mer attraktivt för företag att etablera sig på Ideon. Idag är kommunikationer en viktig faktor när företag väljer lokaler.

Cecilia Larsson ser fler utvecklingsmöjligheter för Ideon:

- Det hade varit naturligt med en gymnasieskola med exempelvis teknisk eller naturvetenskaplig inriktning här. Genom närheten till både LTH och Ideons många spännande företag finns goda förutsättningar för samarbeten som kan gynna alla parter.

- Just nu verkar man vara mer inriktad på andra alternativ, men jag hoppas att kommunen också kan ser fördelarna med en gymnasieskola här på sikt, avslutar Cecilia Larsson. 

Läs mer om spårvägsprojektet på http://www.sparvaglund.se

Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun.

 

2016-04-12

Bild på Maria Ivarsson
Maria Ivarsson
Regionchef
Lund